Valtuusto 14.12.2022: jätimme aloitteen varhaiskasvatuksen henkilöstön oikeudesta työvaatetukseen

Valtuuston vuoden viimeinen kokous käsitteli mm. kunnan turvallisuussuunnitelman. Tästä käytti puheenvuoron Maria Luoma. Hän korosti ennalta estävän toiminnan keskeistä roolia turvallisuuden edistämisessä, joka onkin huomioitu kunnan suunnitelmassa.

”Muuttunut toimintaympäristö tulisi ottaa jatkossa paremmin suunnitelman lähtökohdissakin huomioon: Esimerkiksi viestintäverkkojen turvallisuuteen ja yhteiskunnan toimintojen kannalta kriittisen infran haavoittuvuuksiin liittyvät riskit ja uhat ovat kasvaneet. Maria esitti toiveen, että jatkossa myös tämä kokonaisturvallisuuden kannalta merkittävä asia otettaisiin yhdeksi osaksi kunnan turvallisuussuunnitelmaa ja siitä viestittäisiin kuntalaisille.”  

”Nyt kun katujengeistä keskustellaan julkisuudessa, muistuttaisin, että katujengit ja nuorison häiriökäyttäytyminen ja väkivaltatilanteet kaduilla eivät ole tarkalleen ottaen sama asia. Toinen on erittäin vakavaa rikollisuutta, ja toinen nuorten pahoinvoinnista kumpuavaa häiriötä. Siten ei ole mielekästä demonisoida niitä nuoria, jotka voivat pahoin ja jotka ovat nyt tässä puheen aiheena. Heidät leimataan jengiläisiksi, kun he eivät sitä todellisuudessa ole.”  Lue Marian puheenvuorosta tästä lisää.

Jätimme SDP-valtuustoryhmänä valtuustoaloitteen varhaiskasvatuksen henkilöstön oikeudesta työvaatetukseen. Aloitteen valmistelijana toimi Harri Lepolahti.

”Kunnolliset ulkoiluvarusteet eri sääolosuhteisiin ovat henkilökunnalle iso ja pakollinen investointi työnteon kannalta. Ulkoilua voi hyvinkin olla yli puolet työpäivästä. Ulkovaatetuksen tulee olla sopiva ympäri vuoden ja se altistuu kovalle kulutukselle. Vaatehankinnat vievät palkasta ison osan.

Osana hyvää työnantajapolitiikkaa Nurmijärven kunnan tulisi pohtia, miten voisimme mahdollistaa päiväkotien henkilöstölle tasa-arvoisemman kohtelun työvaatteiden osalta. Monilla muilla aloilla työnantaja kustantaa työvaatteet. Lähialueen kunnista Hyvinkää, Mäntsälä ja Pornainen maksavat varhaiskasvatuksen työntekijöille vaaterahaa (Keski-Uusimaa 30.10.2021). Tällä viikolla Salon kaupunginvaltuusto teki päätöksen ottaa käyttöön 100 euron vaaterahan varhaiskasvatuksessa.”

Lue valtuustoaloite kokonaisuudessaan tästä

Asialistalla oli myös päivitetyn kotouttamissuunnitelman hyväksyminen, kunnan takauksen myöntäminen kunnan energiayhtiölle, tilapäisen suojelun kuntapaikkojen määrästä päättäminen ukrainalaisille, sekä useita vastauksia valtuustoaloitteisiin. Kirkonkylän kehittämissuunnitelmaan saadusta vastauksesta kiitti Sirkka Rousu.

Valtuuston kokouksesta uutisraportti kunnan kotisivuilta – tästä uutiseen.

Kokouksessa otettiin koko valtuustosta uusi ryhmäkuva – pipopäisiä iloisia kasvoja. Meidänkin valtuustoryhmän jäsenissä on tullut jo useita muutoksia, niinpä otimme uuden ryhmäkuvan.

Kuvassa vasemmalta: Jenni Sandberg, Maria Luoma, Jerry Latva, Sirkka Rousu, Janine Fager-Jokisalo, Aulikki Markkanen ja Harri Lepolahti.