Nurmijärven vappu: Maria Luoma ja Antti Lindtman korostivat solidaarisuutta ja yhtenäisyyttä

Etusivu,Toiminta

Työn, kevään ja opiskelijoiden perinteistä vappua juhlittiin Nurmijärven kirkonkylän torilla – haitarimusiikkia, simaa ja munkkeja ja tietenkin vappupuheita. Perinteistä oli myös sää: ensin aurinkoista, puheiden aikana vesisadetta ja lopuksi aurinko palasi. Vappua juhlittiin Nurmijärven demareiden ja Vasemmistoliiton yhteistyönä.

Tapahtuman avauspuheen piti kunnanvaltuutettu Maria Luoma. Vappupuheen piti kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Maria Luoman avauspuhe:

Hyvät toverit, tämä on ensimmäinen vappu kahteen vuoteen, jonka on voinut viettää läheisten ja ystävien kanssa fyysistesti samassa tilassa. Jos joku olisi vuoden 2019 vappujuhlissa sanonut, että alle vuoden päästä maailma sulkeutuu hengenvaarallisen kulkutaudin takia, en olisi heitä uskonut.

Toisin kävi. Nyt kun olemme pääsemässä pandemiasta, on horisontissa aivan toisen laisia uhkia. Vaakalaudalla ovat nyt perustavaa laatua olevat asiat, ilmasto ja länsimainen demokratia. Joku taisi sanoa, että eihän tästä hallituskaudesta puutu enää kuin heinäsirkat.

Minut on pyydetty valtuustoryhmän kuopuksena pitämään avajaissanat tässä tilaisuudessa. Minun ikäluokkaani, milleniaaleja tai y-sukupolvea, kutsutaan joskus myös lama-ajan lapsiksi. Me olemme niitä, joiden lapsuuteen 90-luvun alun taloudellinen ahdinko jätti jälkensä. Meidän ikäisistä joka neljännellä on tilillään rikoksia tai rikkomuksia, joka viidennellä on ollut mielenterveysongelmia ja joka kuudes on vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

Meidän sukupolvemme lapsuus oli monella laman pitkien varjojen synkistämää ja sen vaikutukset näkyvät meissä nyt, kun olemme aikuistuneet. Siispä nyt sananen siitä vastuusta, joka työväenliikkeellä on siitä, että nyt nuoruuttaan eläville tämän hetken hullun maailman varjot olisivat vähän lyhyemmät, kuin ne ovat meille olleet.

Pandemia-aika on kuormittanut erityisesti nuoria, ja se näkyy huolestuttavasti heidän hyvinvoinnissaan. Vaikka Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei tarkoita sitä, että meihin kohdistuisi suoraan uhkaa, on tilanne lisännyt monella ahdistusta. Meidän tulee varmistaa, että jokainen, erityisesti jokainen lapsi ja nuori, saa tarvitsemansa avun mahdollisimman nopeasti. Myös ne nuoret, jotka sota on ajanut kodeistaan. Lapsille ja nuorille tarvitaan nyt myös positiivisia viestejä. Tuen saamisen varmistaminen on aikuisten; viranomaisten ja poliitikkojen vastuulla. Meidän pitää tehdä myös parhaamme, jotta oikeasti löydämme ratkaisuja mahdottoman isoilta tuntuviin ongelmiin.

Suomea pidetään maailmalla tasa-arvon ja demokratian mallimaana – valittiinhan meidät taas maailman onnellisimmaksi kansaksi. Sanotaan, että meillä amerikkalaista unelmaa eletään todeksi, että kenestä tahansa voi tulla mitä vaan. Todellisuudessa yhteiskunnassamme esiintyy edelleen eriarvoisuutta, joka siirtyy sukupolvelta toiselle. Pelkkä näennäinen tasa-arvoisuus ei riitä, tarvitaan rakenteita, jotka tukevat, ohjaavat ja kannustavat.

Tarvitaan aitoa mahdollisuuksien tasa-arvoa. Tarvitaan yhteiskunta, jonka järjestelmät lisäävät osallisuutta ja ehkäisevät syrjäytymistä. Rakenteita, joilla varmistetaan pienituloisten pärjääminen silloin kun hinnat nousevat ja epävarmuus lisääntyy.

Myös itse työ ja sen tekeminen on minun elinaikanani muuttanut muotoaan. Erityisesti meidän pitää nyt huomioida pätkä- ja silpputyöläiset, kuten kulttuurialojen työntekijät, alustataloudesta toimeentulonsa saavat tai nollatuntisopimuksilla työskentelevät, jotka ovat olleet väliinputoajia pandemian aikana. – Meillä, toverit, on kaikki työkalut ja osaaminen vahvistaa sellaisten ihmisten asemaa, jotka ovat työmarkkinoilla ahtaalla. Vastoin kaikkia odotuksia, hallituksen mittavien tukitoimien myötä työllisyys on pandemian aikana jopa kasvanut!

Hallitus on nyt pandemian aikana tehnyt paljon hyvää työtä esimerkiksi opiskelijoiden ja pienituloisten perheiden aseman parantamisessa; varhaiskasvatuksen maksuja on madallettu, opiskelijoiden toimeentuloa parannettu ja nollasopimusten väärinkäytöksiin on nyt puututtu.  

Hyvät toverit, meillä suomalaisilla on joskus taipumusta synkistelyyn. Tänään juhlitaan kuitenkin vappua, työn ja opiskelun juhlaa. Vappu ja kevät merkitsevät uuden alkua. Niin myös meidän on nyt suunnattava katseemme tulevaan. Meidän tehtävämme on nyt rakentaa valoisampaa ja vihreämpää tulevaisuutta.  Jokaisella suomalaisella on oikeus odottaa, että huomenna asiat ovat paremmin kuin tänään.

Näillä sanoilla toivotan teille oikein hyvää vappua ja nauttikaa simasta, munkeista ja musiikista. Kiitos! 

Lue Antin puhe tästä (myös alla)

Hyvät ystävät,

Olemme kokoontuneet tänä vuonna viettämään vappua poikkeuksellisessa maailmantilanteessa. Venäjän brutaali hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt yli kaksi kuukautta. Hyökkääjä on osoittanut armottomuutensa, kun se pommittaa asuinalueita, sairaaloita ja kouluja. Palavissa raunioissa on särkyneitä ja menetettyjä tulevaisuuksia. Siviilit kärsivät sotarikoksista, joita ei olisi pitänyt koskaan tapahtua.

Sota koskettaa 44 miljoonaa ukrainalaista, mutta sillä on myös laajoja ja pitkäaikaisia vaikutuksia. Ukrainalaiset taistelevat vapautensa puolesta Venäjän etupiiripyrkimyksiä vastaan. Ukrainan vastarinta pitää ja se jatkaa taistelua. Se osoittaa, ettei vapauden liekin roihua voi aggressiiviset valloittamispyrkimykset sammuttaa.

Tänään ajatukset ovatkin Ukrainassa. Olemme tukeneet Ukrainaa sodan alusta alkaen ja meidän tulee jatkaa heidän tukemistaan – solidaarisuus ja yhteistyö ovat tämän vapun keskeinen sanoma.

Hyvät ystävät, Euroopan turvallisuusympäristö muuttui perusteellisesti sodan seurauksena. Olemme murroskohdassa. Väinö Tanneria lainaten, se ’pakottaa meidät pysähtymään, ajattelemaan asemaamme, tarkastamaan kompassia ja harkitsemaan, olemmeko oikealla tiellä.

Kuluvina viikkoina ratkaistaan, miten Suomi asemoi itsensä uudessa ympäristössä. Venäjän toiminta on tuonut meidät viikko viikolta lähemmäksi sotilaallisen liittoutumisen välttämättömyyttä. Eduskunnassa käsitellään tällä hetkellä turvallisuuspoliittista selontekoa ja keskustelua käydään avoimesti, mahdollisuutemme ja riskit vakavasti arvioiden. Ratkaisut tehdään viikkojen sisällä. Yksi näkökohta ohjaa valintaamme ylitse muiden: temme sen valinnan, joka maksimoi Suomen ja suomalaisten turvallisuuden.

Valtiojohtomme on käsitellyt turvallisuustilanteen muutosta erinomaisesti käymällä tiivistä vuoropuhelua kumppanimaiden kanssa. Erityisen tärkeää olisi edetä yhtäaikaisesti Ruotsin kanssa. Suomi ja Ruotsi ovat pohjoismaisia kansanvaltoja ja hyvinvointiyhteiskuntia, jaamme samat arvot ja meillä on pitkä yhteinen historia. Suomen ja Ruotsin yhteistyö yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa olisi avainasemassa myös Natossa. Suomen ja Ruotsin jäsenyyden myötä Pohjoismaista tulisi puolustusliitossa merkittävästi vahvempi toimija sekä sotilaallisesti että poliittisesti.

Puolustusliitto Naton jäsenenä Suomi olisi vahva toimija ja turvallisuuden tuottaja.
Päättäjiltä odotetaan nyt hyvää yhteistyötä tulevina viikkoina. Suomen vahvuus on korkea luottamus toinen toisiimme. On tärkeää, että vaalimme tätä luottamusta ja rakennamme yhtenäisyyttä. Mitä yhtenäisempi kansakunta, sitä vaikeampi sitä on ulkoa päin horjuttaa.

Hyvät ystävät, poikkeuksellisten aikojen keskellä meidän on edettävä myös kohti kestävämpää tulevaisuutta. Jo vuosikymmeniä olemme tienneet, että ilmasto lämpenee ja toimia on tehtävä, jotta maapallo säilyy elinkelpoisena lapsille ja lapsenlapsillemme.

Aikaa ei ole hukattavaksi. Viimeisten vuosien ajan on kuitenkin jo nähty, vihreä siirtymä ohjaa investointeja. Uudet työpaikat luodaan yrityksiin, jotka ovat siirtymän etulinjassa. Suomella on tässä valtavia mahdollisuuksia ja ulkomailta tullaan hakemaan täältä myös ratkaisuja. Suuria investointeja toteutuu jo Kemistä Kotkaan.

Viimeiset kuukaudet ovat osoittaneet, että Venäjän aloittaman sodan takia fossiilisista irrottautuminen on nyt myös turvallisuuskysymys. Meidän on päästävä nopeasti irti venäläisestä energiasta, sillä sotakoneiston rahoituksen on loputtava. Suomen riippuvuus on monia muita Euroopan maita vähäisempää ja teemme vaadittavat ratkaisut, jotta energian tuonti Venäjältä päättyy lopullisesti.

Emme voi jäädä kiinni vanhaan maailmaan, joka pyörii fossiilitalouden varassa. Meidän on mentävä kohti uutta ja kehitettävä uusia ratkaisuja; tulevaisuuden työpaikkojen, hyvinvoinnin ja turvallisuuden takia. Suomen on tärkeä olla tässä etulinjassa.

Hyvät ystävät, sosialidemokraateille on tärkeää, että tulevaisuutta rakennetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Koronapandemia on ollut keskuudessamme viime vuodet ja se on haastanut monin tavoin yhteiskuntaamme. Pandemian jäljet ulottuvat vielä pitkälle. Tulevien vuosien aikana on erityisen tärkeää huolehtia, että puramme hoito-, hoiva- ja oppimisvelkaa. Meidän on varmistettava, että lapsia ja nuoria kuunnellaan, he pärjäävät ja saavat tarvitsemaansa tukea ja apua. On taattava laadukas hoito ikäihmisille, sillä he ovat rakentaneet meille tämän maan.

Pandemian aikana on saavutettu kuitenkin useita hallituksen tavoitteita. Pitkään pyrimme kohti Ruotsin työllisyysastetta. Nyt työllisten määrä on Suomessa historian ennätystasolla. Olemme nyt lähimpänä Ruotsin työllisyysastetta kuin kertaakaan koko 2000-luvulla. Pandemia-ajan velkaantuminen on myös euroalueen kolmanneksi pienin.

Hyvästä kehityksestä huolimatta Suomessa on paljon työtä edelleen edessä: on huolehdittava vihreästä siirtymästä, työllisyyden nostamisesta ja julkisen sektorin työehtojen vahvistamisesta.

Arvokasta työtä tekevän naisvaltaisen julkisen sektorin pienipalkkaisten, hoitajien ja opettajien hyväksi on löydettävä vastuulliset ratkaisut, joilla työehdot ja työolot tulevat kuntoon. Heidän työnsä on hyvinvointiyhteiskuntamme perusta.

Hyvät ystävät, Kuluva kevät on poikkeuksellinen ja tarkan aikalaiskuvauksen tulemme lukemaan vasta myöhemmin. Yksi asia on kuitenkin selvä: tässä ajassa on tärkeää rakentaa yhtenäisyyttä. Tämä vappu on solidaarisuuden juhla ja osoitamme tukemme Ukrainalle. Koska Ukrainan asia on myös meidän.

Näillä sanoilla haluan toivottaa teille hyvää vappua!