Nurmijärven kunnanvaltuusto: äänestys lukion hankesuunnitelmasta

Etusivu,Toiminta

Valtuusto kokoontui heti kuntavaalien jälkeen 16.6.2021 näillä näkymin kautensa viimeiseen kokoukseen. Asialistalla oli uuden valtuustokauden hallintosääntö, lukion hankesuunnitelma, hyvinvointikertomus sekä vastauksia useisiin valtuustoaloitteisiin.

Hallintosäännön muutokset noudattivat jo aiemmin valtuustoryhmien linjaamaa toimielinten rakennetta: pääosin jatketaan kuten ennenkin niin lautakuntien kuin liikelaitosten osalta, suurin muutos käytännössä on, että KH:n konsernijaostoa ei enää nimetä. Viranhaltijoiden monet esitykset muutettiin jo kunnanhallituksessa, eikä muutoksia elinvoimalautakunnan tehtäviin eikä myöskään laajennuksia tehtävien delegointeihin viranhaltijoille tehty. Kokouksessa valtuustoryhmien puheenjohtajat esittivät, että nykyisen palkkiosäännön mukaisesti jatketaan: kerran valtuuskaudessa indeksin mukainen korotus ja yli kolmen tunnin kokouksista korotettu palkkio. Vihreiden esityksestä elinvoimalautakunnan tehtäviä täydennettiin matkailun kehittämisellä. Lisäksi täsmennettiin esittelyvastuita elinvoimalautakunnassa hallintojohtajan tehtävien osalta. Hallintosääntöön oli jäänyt lukuisia sisäisiä viittausvirheitä, jotka valtuutettu Harri Lepolahti listasi. Nämä virheet korjataan uuden valtuuston toimesta.  

Kunnallinen lukio oli aiemmin jo päätetty sijoittaa yhteen toimipisteeseen Kirkonkylään – tämä valtuuston päätös on lainvoimainen, vaikka jotkut kokouksessa uhosivatkin sen uudelleenkäsittelyä. Hankesuunnitelman yhteydessä tutkittiin useampia tonttivaihtoehtoja, Toreenissa, Krannilassa ja nykyisen yhteiskoulu & lukion (NYK) keskustatontilla. Sivistystoimen ja teknisen toimen toimialajohtajat olivat esittäneet Krannilan tonttia, ja esityksistä eri lautakunnissa äänestettiin. Kunnanjohtaja teki KH:lle oman esityksensä lukion uudisrakennuksen sijoittamisesta NYK:n tontille, jota kunnanhallitus esitti valtuustolle.

Ryhmän puh.johtaja Sirkka Rousu esitti SDP:n ryhmän esityksenä, että lukion tontiksi valittaisiin Krannilan alueen tontti, kuten toimialajohtajat ovat perustellusti vaikutusarviointeineen esittäneet. Seuraavat näkökulmat puoltavat lukion sijoittamista tähän:

  • Kyselyjen perusteella sekä lukion opiskelijat että henkilökunta ovat lukion ja perusopetuksen erillisen rakennuksen kannalla.
  • Nuorisovaltuusto on nostanut kesällä 2020 lausunnossaan esille lukiokoulutuksen järjestämiseen liittyen seuraavia asioita: Lukioikäisten nuorten näkökulmasta lukion erillisyys peruskoulusta tekee lukiosta huomattavasti houkuttelevamman vaihtoehdon. Omat tilat parantaisivat lisäksi lukio-opiskelijoiden viihtyvyyttä ja opiskelurauhaa.
  • Perusopetuksen ja lukion sijoittaminen eri rakennuksiin mahdollistaa paremmin kummankin koulumuodon opetuksen järjestämisen.
  • Uusi lukiorakennus Liikuntapuistossa antaa mahdollisuudet kiinteistön monipuoliseen käyttöön. Sijainti lähellä ulkoliikunta-alueita antaa edellytykset käyttää lukiorakennusta erilaisten tapahtumien järjestelyissä huolto- ja kokoontumistiloina. Tällä hetkellä Kirkonkylässä on hyvin niukasti tiloja, jotka soveltuvat yleisötapahtumien järjestämiseen. Esimerkiksi erilaisten liikuntatapahtumien järjestämisen mahdollisuudet Kirkonkylässä kasvavat huomattavasti, jos lukiorakennus sijoitetaan Liikuntapuistoon, missä olisi käytössä ulkoliikunta-alueiden lisäksi lukion liikuntasali. Myös pysäköintialueita on alueella kohtuullisesti.
  • Nurmijärven Yhteiskoulun tontti on ahdas. Jos peruskoulu ja lukio sijaitsevat tällä tontilla samassa rakennuksessa, tontille jää olemattomasti tilaa piha-alueisiin, kun pysäköinti vie valtaosan piha-alueesta.
  • Tämä ratkaisu antaa mahdollisuuden rakentaa lukion tilat elinkaarimallilla. Jos peruskoulu ja lukio rakennetaan nykyiselle tontille, ei todennäköisesti ole mahdollisuutta toteuttaa hanketta elinkaarimallilla.
  • Tulevaisuudessa Kirkonkylän kasvu keskittyy lähemmäksi Krannilan aluetta, kun Heinojan alue rakentuu.
  • Pitkällä aikavälillä lukion sijoittuminen Liikuntapuistoon tuo monia uusia mahdollisuuksia hyödyntää rakennusta muihinkin kuin lukiokoulutuksen käyttöön, jolloin tilojen käyttöaste kasvaa.

Nuukan ei kannata olla lyhytnäköinen. Lukio ja sen kehittäminen on tulevaisuusinvestointi, joka kannattaa tehdä kestävällä tavalla.

Äänestys päättyi lukemiin: 36 / 15. Siten lukion uudisrakennus sijoitetaan samalle NYK:n tontille yläkoulun kanssa.

Yksityisteiden avustusmallin valmistelusta ja päätöksenteosta tehty valtuustoaloite myös keskustelutti ja äänestytti. Aloitteen johdosta oli tilattu konsultilta selvitys. Sen mukaan valmistelussa ja päätöksenteossa oli kehittämistarpeita, jotka otetaan huomioon avustusjärjestelmän ensimmäisen toimintavuoden pohjalta tehtävässä arvioinnissa. Muilta osin aloite voitiin katsoa loppuunkäsitellyksi. Asia olisi haluttu palauttaa uudelleen valmisteluun, ja siitä äänestettiin: 35 halusi jatkaa asian käsittelyä ja 15 oli palautuksen kannalla. Valtuustoaloite todettiin näin tulleen käsitellyksi. Päätökseen liitettiin yksimielisesti ponsi, jonka mukaan ennen kuin aloitetta ryhdytään valmistelemaan, keskustellaan ensin aina aloitteen tekijän kanssa.

Kokouksessa oli runsaasti teknisiä ongelmia, yhteydet katkeilivat eikä Chat-palsta toiminut kaikilla valtuutetuilla. Ongelmat pitkittivät kokousta. Kokous olisi voitu koronasta johtuvien rajoitusten lieventymisen vuoksi jo järjestää läsnäolokokouksena. Tähän pyritään elokuulla. Ja sähköisen kokousjärjestelmän äänestystoiminnon käyttöönotto helpottaisi etäyhteyksillä pidetyissä kokouksissa äänestämistä.

Viimeinen valtuuston kokous päättyi hiukan yli yhdeksän. Osalle valtuutetuista kokous oli koko kauden viimeinen eikä yhteisille kakkukahveille ollut mahdollisuutta.

Lisätietoa

Valtuuston kokouksen uutinen kunnan sivuilla https://www.nurmijarvi.fi/valtuustokauden-viimeisessa-kokouksessa-paatettiin-lukion-sijainnista-ja-hallintosaannosta/  

Kokous katsottavissa tallenteena 14 vrk ajan https://www.nurmijarvi.fi/nykyisen-valtuuston-viimeinen-kokous-16-6-katso-suorana-klo-18-alkaen/

Esityslista https://nurmijarvi10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021250

Kunnanjohtajan blogi valtuustokaudesta https://www.nurmijarvi.fi/kunnanjohtajan-blogi-18-6-2021-valtuustokauden-2017-2021-saldo/

Kokouksesta raportoi Sirkka Rousu, valtuustoryhmän puheenjohtaja