Avustusten leikkaaminen kohdistuu tuhansiin kuntalaisiin. Säästökeskus myytiin heikoin ehdoin.

Etusivu,Toiminta

Nurmijärven kunnanvaltuusto päätti 21.6.2023 Nuuka -toimenpiteistä jatkovalmistelua ohjaavina puitelinjauksina – kaikki ehdotukset piti hyväksyä kokonaispakettina. Eri toimenpiteiden toteuttaminen päätetään myöhemmin hallintosäännön mukaisissa toimielimissä tai viranhaltijapäätöksinä.

Valmistelun kuluessa kysyttiin useaan kertaan ja valtuutetuille vastatiin, että ehdotuksista laaditaan vaikutusten arvioinnit ennen varsinaisia päätöksiä.

Valtuuston kokouksessa kuitenkin kunnanjohtaja Outi Mäkelä kertoi, että euromääräiset Nuuka-leikkaukset on jo sisällytetty toimialoille annettuun ohjeeseen siitä, kuinka paljon määrärahaa ensi vuoden talousarvioon ja suunnitteluvuosille toimiala voi käyttää.

Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että valtuuston päättämistä avustusleikkauksista ei toimialoilla enää tehdä minkäänlaisia vaikutusten arviointeja. Vaikutusten arviointeja ei tehty myöskään Nuuka -alatyöryhmien niistä ehdotuksista, joita ei sisällytetty lopullisiin ehdotuksiin – se siitä tiedolla johtamisesta, keinot valitaan ensin ja sitten katsotaan mitä siitä seuraa.

Kokouksessa kuultiinkin tyypillistä kokoomuslaista poliittista retoriikkaa: ”Nyt meidän pitää tehdä vastuullisia vaikeita ja kipeitä päätöksiä”. – SDP-valtuustoryhmän mielestä vastuullisia päätöksiä tulee tehdä tietoihin ja arvoihin perustuen.

Kuten konsultit ovat useaan kertaan jo aiemmin selvittäneet – ja jälleen – tuotamme kunnan palvelut jo nyt edullisesti. Kunta on velkaantunut vuosikymmenten aikana, jolloin meillä on ollut kokoomus-keskusta- enemmistö.  Tulorahoituksesta ei ole huolehdittu. Se olisi kuitenkin vastuullista.

Teimme muutosehdotukset vain muutamasta ehdotuksesta: Avustuksista, Aleksia liikelaitoksesta ja tulorahoituksesta

  • Avustukset: Nuuka-ohjausryhmän esityksestä keinovalikoiman kohdasta ”avustukset” poistetaan seuraavat kohdat: vähävaraisten järjestöjen tuki 6 000 €, viestinnän sponsorointiavustukset 5 000 €, urheiluseurojen avustukset 21 800 €, kulttuuripalvelujen avustukset 7 600 €, nuorisojärjestöjen avustukset 3 000 €, HYTE-avustus 5 400 € ja taiteen perusopetus ja kansalaisopisto 24 000 €. Kokonaisvaikutus on yhteensä 72 800 €. Tämä summa katetaan ottamalla keinovalikoimasta käyttöön kotihoidontuen kuntalisän pienentäminen valtakunnalliselle keskimääräiselle tasolle 170 €/kk nykyisestä 200 €/kk (säästö 78 000 €/vuosi).
  • Aleksia: Esitämme, että Aleksian ulkoistamisselvitystä ei sisällytetä puite-Nuukaohjelmaan.
  • Kuntavero: Esitimme kunnanjohtajan ehdotuksen mukaan veronkorotusta vuodelle 2024, korotus 0,3 % – ei siis vasta vuonna 2027 ja 0,2%.  Veroista päätetään marraskuun talousarviokokouksessa kunakin vuonna – tulopohja ei siten ole Nuuka-puiteohjelmaa, mutta menot ovat. Näin ei synny tasapainoista taloutta.

Mikään ehdotuksistamme ei menestynyt: kokoomus, keskusta ja perusuomalaiset olivat linjansa valinneet, yksittäisiä hajakannatuksia muutoksille oli näistä ryhmistä. Samaa mieltä muutoksista olivat SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto. Ryhmästämme myös Eero Santala perusteli tilannetta liikuntaseurojen näkökulmasta: Nuuka tulee nostamaan sekä tilojen käyttömaksuja että leikkaamaan seurojen avustusta. Seurat liikuttavat suurta määrä lapsia, nuoria ja aikuisia.

Tässä alla perusteluja ja listausta ehdotuksista, joista meillä myös kielteinen kanta, vaikka kaikkia niistä emme vieneet äänestykseen. Uutisen lopussa ryhmän yleispuheenvuoro, jonka piti Harri Lepolahti.

Avointa varhaiskasvatusta tulisi pikemminkin vahvistaa, kuin rajata esim. kirkonkylällä.

Yksityisen päivähoidon kasvattaminen ei ole perusteltua – nyt jo noin 40 % palvelusta on yksityistä, jossa iso osa (syksyllä noin 70 %) henkilöstöstä ei täytä lain mukaista kelpoisuutta, yksityinen ei hoida erityistä tukea tarvitsevia eikä esiopetusta. Palvelusetelin sijasta kunnan tulisi vahvistaa yksityisen hoidon tuella yksityisen päivähoidon järjestämistä!

Kotihoidontuen kuntalisän ohjausvaikutus perheiden valinnoissa: miksi maksamme erillistä ei-lakisääteistä kuntalisää? Tutkimusten mukaan se ei ole perusteltua. Vuosisumma on reilut 500 000 euroa ja se kohdentuu muutamalle sadalle perheelle. …. tästä ei kuitenkaan säästetä, kaikki eivät osallistu talkoisiin.

Avustusten leikkaaminen: Leikkaukset koskevat tuhansia kuntalaisia. Vaikutusten arviointia ei ole tehty. Nuuka-puitepäätös ohjaa suoraan leikkaamaan avustuksia. Avustukset leikkaavat liikunnan, kulttuurin, nuorison, hyvinvoinnin ja terveyden, Hyväolo-kortin, kansalaisopiston, taiteen perusopetuksen lisäksi myös Klaukkalan Kissankellon allasavustusta (erityisryhmät) ja yksityisteiden avustuksia.

Alkuluokkatoiminnan osalta tarvitaan perusteellinen selvitys.

Aleksian ulkoistamiselvitys: On turha käyttää verorahaa: Ulkopuolinen konsultti tosin voi päätyä samaan lopputulokseen, kuin minkä me jo muutoinkin tiedämme: Aleksia-liikelaitos toimii tehokkaasti, aterian hinta on erittäin alhainen, samoin siivouksen. Ja mikä tärkeintä oman kunnan palkkalistoilla oleva on osa koulun ja päiväkodin aikuisia. — ja tehty iso Aleksia-padan keittiöinvestointi, ehkä jäisi meille käsiin, kun noilla suurilla ketjuilla on omat keittiönsä.

Monikkoa ei kunnan tule myöskään myydä, mutta sen toiminnan/tapahtumatuotannon erilaisia järjestämisvaihtoehtoja voidaan selvittää.

Märkiön leirikeskuksen myynti ei ole toiminnallisesti eikä taloudellisestikaan järkevää.

Liikuntapaikkojen rakentaminen: Kun ensin on tehty perusliikuntapaikat Klaukkalaan ja Rajamäkeen, ja olisi kirkonkylän vuoro saada perusliikuntapaikat – silloin on rahat yleensä loppu. Kirkonkylän liikuntapuiston loppuunsaattaminen tulee palauttaa investointi-ohjelmaan.

Liikuntapaikkojen maksujen korottaminen – vaikutusten arviointia tarvitaan!

Klaukkalan koulukampus-selvitys: alakoululaisten koulun tulee toteutua lähikouluna.

Kunnan omistamien tilojen kunto ei saa meitä yllättää! – miksi näin on käynyt? Asiantilalle pitää meidän tehdä jotain, tarvitaan myös päätöksiä. ”Emme osaa pitää kunnan kiinteistöjä kunnossa”, sillä perusteltiin myös Klaukkalan Säästökulman myymistä.

Kasvun strategiamme voi olla hallittua: Tiivistämme jo olemassa olevan kunnallistekniikan piirissä olevia alueita, se on taloudellista ja muutoinkin järkevää hyödyntäen laadinnassa olevien kehittämissuunnitelmien suuntaviivoja (Kirkonkylän suunnitelma valmistumassa 2023 loppuun mennessä, Rajamäki ja Klaukkala sen jälkeen). Yritysalueiden toteuttamisen vauhdittaminen, ja myös maaseudun osayleiskaavojen mukaisesti asumisen vahvistaminen kyläkeskuksiin. Kunnan keskeisillä paikoilla jo kunnan omistuksessa olevien tonttien jalostaminen kumppanien kanssa on kunnan edun mukaista: taloudellisesti ja kunnan tulevassa kehityksessä

Kunnanjohtajan esitys verotarkistuksesta on perusteltu ja osoitus vastuullisesta taloudenpidosta. Sen sijaan kunnanhallitus ei millään tavalla ole perustellut sen tekemättä jättämistä jo vuonna 2024 ja 0,3 %. Sen sijaan halutaan kasvattaa lainamäärää – tämä ei ole kunnan eikä kuntalaisten edun mukaista eikä taloudellisesti perusteltua. Veropolitiikka on kokoomuksen ideologista perustelematonta suhtautumista verotukseen. Verotus ottaa kuitenkin huomioon ihmisten erilaisen tulotason ja on siten oikeudenmukainen rahoituskeino. Tästä kuultiin laskelmaesimerkkejä myös valtuuston kokouksessa.

Esitimme myös Säästökeskuskaupan uudelleen palauttamista valmisteluun alla olevasti:

  • Omistajapoliittisen linjauspäätöksen mukaan kiinteistökehitysvaihtoehto on jätetty tutkimatta tai jos se on tutkittu, niin siitä ei ole valtuustolle raportoitu. Valtuuston päätöksen vastaisesti viranhaltijat eivät voi linjata dukumentoimattomilla keskusteluilla, ettei kehitysvaihtoehtoa selvitetä (kuulimme kyselytunnilla suullisesti, että mitä se edellyttäisi…. ”kestää noin 5 vuotta asemakaavanmuutos  ..jne.”
  • Kunnan etu ei ole myydä nykyisessä markkinatilanteessa taajaman keskeisintä tonttia rakennuksineen alihintaan ja tehdä 10,6 vuoden vuokrasopimusta ylihintaan.
  • Kunnan keskeisillä paikoilla jo kunnan omistuksessa olevien tonttien jalostaminen yhdessä kilpailutettavien kumppanien kanssa on kunnan edun mukaista: niin taloudellisesti kuin kunnan, ja erityisesti Klaukkalan, tulevassa kehityksessä. Lyhytnäköistä taloudenhoitoa ja heikkoa kiinteistöjen ylläpitoa.

Muutamia kriittisiä puheenvuoroja tuli myös muista ryhmistä mm. markkinatilanteessa myymisestä, ylihintaisesta pitkästä vuokrasopimuksesta. Tämäkään muutosesityksemme ei saanut riittävää kannatusta.

Jälkikirjoitus: Nurmijärven uutisten 19.8.2023 haastattelu: Säästökeskuksen uudet omistajat tyytyväisiä kiinteistön ostamiseen. —- Niinpä! Kunta kuitenkin alaskirjaa tappiota kaupasta. Miksi?

Saimme vastauksen myös valtuustoaloitteeseen koskien järjestöavustuksia. Tavoitteena on avustuspolitiikan kehittäminen yhteistyössä järjestöjen kanssa, ja niin että avustukset edistävät kunnan strategisia tavoitteita. Sinänsä hyvin laadittu vastaus oli laadittu jo ennen Nuuka-avustusleikkauksia.   

Raportin kokouksesta laati Sirkka Rousu, valtuustoryhmän puheenjohtajana.

Linkki asialistaan https://nurmijarvi10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2023573

Linkki kunnan Nuuka-uutiseen https://www.nurmijarvi.fi/kunnan-taloutta-sopeutetaan-9-miljoonalla-eurolla-lue-tarkempi-tiedote-talouspaatoksista/

Linkki kunnan valtuuston kokousuutiseen https://www.nurmijarvi.fi/valtuuston-paatokset-21-6-2023-valtuusto-hyvaksyi-nurmijarven-kestavan-kasvu-ohjelman/

Ryhmäpuheenvuoro yleiskeskustelussa: Harri Lepolahti

Arvoisa Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja yleisö!

SDP:n valtuustoryhmä on perehtynyt esitykseen Nuuka -ohjelman päivittämiseksi ja saattaa lausuntonaan valtuuston tietoon seuraavaa. Ryhmämme yhtyy näkemykseen kunnan talouden tilasta sekä sopeuttamistarpeesta ja on valmis omalta osaltaan edistämään 9 miljoonan euron sopeutuksen aikaan saamista.

Pääasiallinen ongelma on kunnan velkaantumisessa. Investoinnit ovat olleet vuosittain isoja, eikä valtuusto ole huolehtinut riittävästi investointien omarahoituksesta.

Sosialidemokraatit haluavat laittaa Nurmijärven talouden kuntoon. Vetoammekin myös muihin ryhmiin (erityisesti tällä oikealla laidalla) kunnan velkaantumisen katkaisemiseksi. Olemme valmiita omarahoituksen lisäämiseen välttämättömien investointien tekemiseksi ja kuntalaisille tärkeiden palvelujen turvaamiseksi.

Ryhmämme näkee kunnanhallituksen esityksen Nuuka-ohjelman päivittämiseksi sisältävän paljon järkeviä ja kannatettavia säästökohteita. Ihan kaikki esitykseen sisältyvät kohteet eivät kuitenkaan ole mielestämme tarkoituksenmukaisia ja hyväksyttäviä. Sen sijaan ryhmämme on valmis hakemaan säästöjä myös joistakin sellaisista kohteista, jotka listalta on jätetty pois.

Esityksen tueksi on kerätty kiitettävästi tauta-aineistoa ja tehty hyödyllistä talousanalyysiä. Mielestämme esityksessä olevien säästökeinojen osalta on kuitenkin unohtunut riittävä, kunnolliseen tietopohjaan perustuva vaikutusten arviointi. Hyvä hallinto ja vastuullinen päätöksenteko edellyttävät sen selvittämistä, mitä vaikutuksia esitetyn kaltaisilla sopeutustoimenpiteillä on kuntalaisille.

Pidämme hyvänä, että esitykseen ei sisälly henkilöstön vähentämistavoitteita. Siltä osin kuin henkilöstön määrä tulee toiminnan muutosten johdosta vähenemään, katsomme, että tällöin tulee myös työn aidosti vähentyä.

Sellaisia säästöjä emme kannata, että pienemmällä henkilöstömäärällä tehtäisiin isompia työmääriä.

Esittelytekstistä käy ilmi, että kunnan talouden sopeuttamiskeinoja, perusteita ja vaihtoehtoja on käsitelty yhteistoimintaneuvotteluissa henkilöstöedustajien kanssa. Kunta on näin noudattanut yhteistoimintavelvoitetta. Ryhmämme mielestä kunnan henkilöstö olisi, työn parhaina asiantuntijoina, järkevää ottaa tämän kaltaisissa hankkeissa alusta lähtien avoimesti mukaan valmisteluun.

Siltä osin kuin ryhmämme tulee esittämään säästökohteiden poistamista Nuuka-ohjelmasta, olemme valmiita sopeutusvajeen kompensoimiseen tulorahoitusta lisäämällä. Olemme myös valmiita tukemaan kunnanjohtajan veroesitystä, koska näemme sen välttämättömäksi tässä kunnan kriittisessä taloustilanteessa.

Seuraavassa esitykseen sisältyvistä joistakin yksittäisistä sopeutuskeinoista, joiden osalta olemme tuoneet kantamme esiin myös ohjausryhmässä ja kunnanhallituksessa.

  • Emme kannata avustusmäärärahoihin kohdistuvia säästöjä. Näitä ovat kunnanhallituksen esittämät vähennykset seuraavista määrärahoista: vähävaraisten järjestöjen tuki, viestinnän sponsorointiavustukset, urheiluseurojen avustukset, kulttuuripalvelujen avustukset , nuorisojärjestöjen avustukset, HYTE-avustus ja taiteen perusopetus ja kansalaisopisto.
  • Emme pidä kunnan edun mukaisena myöskään liikelaitos Aleksian ulkoistamisselvitystä.
  • Näemme, että Monikosta ja Märkiön leirikeskuksesta on kuntalaisille hyötyä, eikä kunnan kannata niistä luopua.
  • Lisäksi olemme valmiita tarkastelemaan kotihoidon kuntalisää välttämättömien säästöjen aikaan saamiseksi.

Sosialidemokraattien mielestä nyt olisi tärkeää saada kunnan talous tasapainoon ja päästä normaaliin päiväjärjestykseen. Jatkuvasti päällä oleva talouden sopeuttamisohjelma ei ole pitkän päälle eduksi kunnalle. Näemme, että se luo epävarmuutta, haittaa kunnan kehittämistä ja heikentää kunnan vetovoimaa.

Velkapolitiikalle on vaihtoehto. Nurmijärvi palautetaan vakaan talouden tielle, kun verojen keventäminen velaksi lopetetaan.

Haluamme kiittää Nuuka-ohjelman valmistelussa mukana olleita: viranhaltioita, asiantuntijoita ja ohjausryhmän jäseniä hyvästä, rakentavasta ja tuloksellisesta työstä kunnan hyväksi.

SDP:n valtuustoryhmä


Artikkelikuvassa etualalla Jenni Sandberg ja Harri Lepolahti, heidän takanaan Sirkka Rousu ja Vas-liiton Hannu Toikkanen, ja hänen takanaan vielä nuorisovaltuuston pj. Tino Uusi-Heikkilä. Yleisössä useita Aleksia-liikelaitoksen työntekijöitä. Kuva: Harri Lepolahti.