Vaalitulos: SDP 7 valtuutettua

Etusivu,Kuntavaalit 2021

Kiitos SDP:n listan ehdokkaita äänestäneille ja tuki- ja kannustusjoukoille!

Ryhmämme paikkamäärä supistui -2 paikkaa, ja meitä on nyt 7 valtuutettua. Vaalianalyysin pohjalta paikallispoliittista toimintaa tulee meidän yhdessä uudistaa. Kunnan päätöksenteko, ja kunnan kehittäminen tarvitsevat SDP:n arvoihin pohjautuvaa kuntapolitiikkaamme! Työtä tehdään yhdessä muiden puolueiden kanssa.

Demokratian kannalta huolestuttavaa on äänestysaktiivisuus – tai oikeastaan passiivisuus, sillä vain 54,3 % äänioikeutetuista kävi äänestämässä, mikä on vähemmän kuin valtakunnallinen aktiivisuus.

Työtä valtuustoryhmässä jatkavat: Harri Lepolahti (272), Sirkka Rousu (180), Jerry Latva (169), Jenni Sandberg (147), Juha Peltonen (126), Minnamari Siitonen oli aiemmin varavaltuutettu ja nyt valtuutettuna (121) ja Aulikki Markkanen (110).

Ensimmäisinä varavaltuutettuina ovat Maria Luoma (93), Janine Fager-Jokisalo (92), Anja Lammio (91). Ja Eero Santala (86) neljäntenä. Kerttu Martinsaari viides (85), Alpo Sailio kuudes (79), ja seitsemäs Jari Kovanen (77).

Valtuuston kyselytunnille kutsutaan mukaan myös kunkin valtuustoryhmän kolme ensimmäistä varavaltuutettua. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumasta valtuuston kokoukseen, kunta kutsuu varavaltuutetun paikalle äänimäärän mukaisessa järjestyksessä.

Tarkistuslaskenta on tehty, ja vaalitulos on vahvistettu. Tästä ehdokaslistan lopullisiin tuloksiin.

Keskusvaalilautakunta on vahvistanut tuloksen – tässä alla päätösote.

Uusi valtuustoryhmä varajäsenineen järjestäytyy su 20.6. klo 18 Kunnallisjärjestön puh.johtajan johdolla. Henkilöiden valinnoissa kunnallisiin päätöksentekoelimiin noudatetaan SDP:n Nurmijärven Kunnallisjärjestön hyväksymän kunnallispoliittisen ohjesäännön kriteereitä. Valtuusto valitsee 18.8. kokouksessaan jäsenet kunnanhallitukseen ja lautakuntiin sekä liikelaitoksiin. Ylikunnallisten toimielinten valinnat siirtynevät syyskuun valtuuston kokoukseen.

Ylen vaalitulospalvelussa Nurmijärven vaalituloksiin tästä.