In english. På svenska.

Municipal Elections 2021: Advance voting 26.5.-8.6. Electionsday 13.6.

Let's keep everyone aboard! The municipality´s task is to enable the conditions for a good life and to provide support in daily life. We at SDP want Nurmijärvi to be an evolving municipality that champions wellbeing, work, and a clean environment. We do not discriminate, and we do not exclude anyone. We want residents to be included and have more influence in decision-making on common issues. 

What´s on your heart? Get in touch! 
Chair: Harri Lepolahti. harri.lepolahti@elisanet.fi, Phone: 045 697 2003
You can find the municipal election program here below

Kommunalvalet 2021: Förhandsröstning 26.5.-8.6. Röstningsdag 13.6.

Alla skall hållas med!
Kommunens uppgift är att möjliggöra förutsättningar till ett gott liv och en smidig vardag
Vi socialdemokrater vill, att Nurmijärvi är en livskraftig samt utvecklingsgod välmående, arbetes och en ren miljö kommun. Vi diskriminerar inte, och diskriminerar ingen. Vi vill förbättra invånarnas påverkningsmöjligheter att delta i beslut om gemensamma angelägenheter.  

Vad har Du på hjärtat? Kontakta oss?
Ordförande: Harri Lepolahti. harri.lepolahti@elisanet.fi, tel:045 697 2003
Det kommunala valprogrammet hittar du här