Paremman arjen kunta: valtuuston strategian kärki

Etusivu,Toiminta

Pitkän koronasulun ja uuvuttavan etäkokoustamisen jälkeen valtuusto kokoontui omaan valtuustosaliin.

Nurmijärven valtuuston kokous 23.3.2022: SDP-ryhmäpuheenvuoro kuntastrategiasta

Kiitos Katriina Ahokas, Piia Nurkka, Katja Vuorinen, Teemu Siltanen ja Outi Mäkeä, jotka viranhaltijoina olette toteuttaneet jälleen meitä päättäjiä, asukkaita ja eri kumppaneita laajasti osallistavan strategiavalmistelun – tehokkaasti aikataulussaan.

Olemme PAREMMAN ARJEN KUNTA ehkäpä jo nyt, ja jatkossa vielä vahvemmin. SDP:n valtuustoryhmä on valmis hyväksymään syntyneen strategian, mutta muistutamme, että vasta toimeenpanoon sitoutuminen ratkaisee – meidän tulee kyetä toimeenpanemaan strategiaa myös vuosittaisilla talousarviomäärärahoilla ja tavoitteilla sekä lukuisilla ohjelmilla, joista osa on vielä valmistelussa.

Muutama esimerkki ja kommenttimme.

Edellisessä valtuuston 28.2. kokouksessa hyväksyimme vastauksen vuonna 2016 tehtyyn valtuustoaloitteeseemme koskien hiilineutraaliuden tavoitteiden toteuttamista kunnan toiminnassa. Tähän liittyvät toimenpidetekstit kuitenkin puuttuvat strategiatekstistä, vaikka olemme sitoutuneet kunnassa moniin kansallisiin ja Uuttamaata koskeviin ilmasto-ohjelmiin.

Edellisen valtuuston kokouksen vastauksessa todetaan mm. että

  • Ilmastotyön ryhdittämiseksi perustetaan ilmastotyöryhmä ja laaditaan toimenpidesuunnitelma yhteistyössä eri hallinnonalojen kanssa toimenpiteistä ja investoinneista, joilla Hiilineutraali Uusimaa 2035 ohjelman ja tiekartan tavoitteita edistetään. Toimenpidesuunnitelman toteuttamiseen ja koordinointiin sekä asukkaiden ja yrityksien sitouttamiseen osoitetaan henkilöresursseja.

Kunnanhallitus lisäsi tähän kohtaan vain puurakentamisen mahdollistamisen – puurakentamista  on hyvä myös vauhdittaa, mutta kunnan kannattaisi muutoinkin edistää kestävää rakentamista esimerkiksi myös omassa rakentamisessaan edistää tavoitteita esim. aurinkosähköpaneeleilla kunnan omien rakennusten katoille – vain yhtenä energiaan liittyvänä esimerkkinä. Energian osalta ollaan globaalisti aivan uudessa tilanteessa nyt kuin ennen Venäjän 24.2.2022 käynnistämää aggressiivista ja brutaalia sotaa Ukrainan kansaa ja valtiota kohtaan. Oli hyvin lyhytnäköistä karsia Monikko-talon katolle jo hankesuunnitelmaan sisällytetyt aurinkopaneelit rakentamiskustannusten vuoksi. Jatkossa meidän tulee olla viisaampia.

Toinen kommenttimme liittyy julkisen liikenteen parantamiseen, siitäkään ei ole strategiassa toimenpide-ehdotuksia: me ehdotimme, että  

  • Etsitään keinoja parantaa asukkaiden mahdollisuutta liikkua eri taajamien välillä kunnan sisäisellä julkisella liikenteellä. Tehdään arvio nykyisen joukkoliikenteen toimivuudesta ja riittävyydestä, ja toteutetaan tarvittavat parantamistoimet jo nykyisen liikennöintisopimuskauden aikana.

Väestönkasvun tavoitteen osalta olemme ehdottaneet muotoilua ”kestävä väestönkasvu”, ilman tiettyä prosenttilukua, ja kestävä-termin sisältö kuvautuu tavoitteen selityslauseessa.

  • Kuntaa kehitetään kestävän väestönkasvutavoitteen mukaisesti. Suunnittelemme investointejamme, sekä asunto- ja palvelutuotantoa tasapainoisesti, hallitusti ja ennakoivasti.

Ja vielä yksi kommentti asiasta, josta kaikissa valtuuston keskusteluissa on koko ajan puhuttu. On pidetty tärkeänä, että edistämme siisteyttä, viihtyvyyttä ja turvallisuutta kunnassa joka puolella. Ehdotimme strategiatekstiin muotoilua:

  • Huolehdimme asukkaiden ja kiinteistönomistajien kanssa eri asuinalueiden siisteydestä ja viihtyvyydestä sekä turvallisuudesta. Taajamakeskustojen osalta laaditaan parantamissuunnitelmat, ja toimeenpano aloitetaan Klaukkalan keskusta-alueelta.

Viime marraskuun talousarviokokouksessa kuulimme viranhaltijoilta, että summittaisen määrärahan lisääminen talousarvioon Klaukkalan keskustaympäristön siistimiseksi vaatii SUUNNITELMAN – kysehän ei ole yksin kunnan alueista, vaan myös kiinteistöjen ja valtion alueista. Tarpeestahan olimme yhtämieltä, mutta ympäristön kohentaminen vaatii suunnitelmat ja niihin pohjautuvat määrärahat. Siksi tuo määrärahalisäys äänestyksellä tuolloin torpattiin.

Teemmekin tästä asiasta ponsiesityksen, jonka sisällöstä keskustelimme valtuustoryhmien puheenjohtajien kokouksessa juuri ennen valtuuston kokousta.

  • Ponsi: Jotta voimme huolehtia asukkaiden ja kiinteistönomistajien kanssa eri asuinalueiden siisteydestä ja viihtyvyydestä sekä turvallisuudesta, tarvittaisiin taajamakeskustojen ympäristöjen parantamissuunnitelmat, ja niiden toimeenpano aloitetaan Klaukkalan keskusta-alueelta.

Ponsi on valtuuston tahdonilmaisu päätösten toimeenpanoon.

Jälkikommentti: Esittämämme ponsi hyväksyttiin yksimielisesti.

Strategia ohjaa kunnan kehittämistä pitkäjänteisesti. Ryhdytään siis toimeen kestävien ja rohkeiden ratkaisujen tekemiseksi.

Meillä on hyvä henkilöstö – pidetään hyvää huolta henkilöstöstämme. Tarvitaan edelleen monenlaisia toimia, jotta kunta koetaan hyvänä työnantajana ja kunnan tehtävissä halutaan työskennellä jatkossakin.

Suomi on viidettä kertaa peräkkäin maailman onnellisin valtio. Missä nämä onnelliset asukkaat Suomessa asuvat? – Me olemme onnellisten asukkaiden kuntien kärkipäässä – taisimme olla neljäs 300 kunnan joukossa.

SDP:n valtuustoryhmä, puheenjohtaja Sirkka Rousu

—————-

Kokouksen alussa jaettiin ansiomerkkejä, ja valtuutettu Jerry Latvalle luovutettiin Tasavallan presidentin 6.12.2021 myöntämä Suomen Valkoisen ruusun ritarikunnan I luokan mitali.

Valtuusto äänesti teknisen johtajan valinnasta suljetulla lippuäänestyksellä. Valituksi tuli Juha Oksanen 30 äänellä, 15 ääntä sai Ville Könönen, ja peräti kuusi ääntä hylättiin.

Käsittelyssä oli myös vastaukset kahteen valtuustoaloitteiseen, joista toinen käsitteli nuorten kesätyöllistämistä, ja siitä käytti puheenvuoron ko. aloitteentekijä Harri Lepolahti.

Erikoinen episodi oli varajäsenen kutsuminen kokoukseen äkillisen syyn vuoksi kokouksesta poistuneen valtuutetun tilalle. Keskustan ryhmän 6.varavaltuutettu saapui kokoukseen kesken asiapykälän ja äänestysrauhan. Hän tietenkin sai äänestää, vaikka hän ei ollut mukana asiasta käydyssä valtuuston keskustelussa tai olisi ollut mukana kuulemassa valtuuston kyselytunnilla valinnasta, hakijoista ja kunnanhallituksen ehdottaman henkilön esittelyä. Toivottavasti äänestysohjeet oli hänelle selkeät: lappuun kirjoitettava valittavan henkilön koko nimi, eli etunimi ja sukunimi.

Toinen erikoinen episodi oli Matti Putkosen käyttämä puheenvuoro strategia-asiakohdassa, jossa hän halusi vaihtaa kunnanjohtajan. Puheen sävy ja sisältö olivat ala-arvoisia. Puhuja antoi ymmärtää, että myös muissa valtuustoryhmissä olisi samanlaisia ajatuksia. SDP:n ryhmän valtuutetut eivät ole esittämässä epäluottamusta kunnanjohtajalle.

Kokouksesta on perusteellinen raportti kunnan tiedotteessa – siihen tästä linkistä https://www.nurmijarvi.fi/valtuusto-hyvaksyi-strategian-nurmijarven-visioksi-paremman-arjen-ilmio/

Kuntastrategian valmistelusta tästä linkistä lisätietoa

Nurmijärvi – paremman arjen ilmiö. Tästä löydät valtuuston 23.3.2022 hyväksymän kuntastrategian.

Kokouksesta raportoi Sirkka Rousu.