Henkilöstön hyvinvointia tuetaan: valtuusto hyväksyi pienen lisämäärärahan

Nurmijärven kunnanvaltuuston 27.4.2022 kokouksen asialista ja kokous oli lyhyt. Ryhmäpuheenvuorossa toimme esille työnantajan toiminnan merkityksen henkilöstön työhyvinvoinnissa. Ryhmäpuheenvuoron asiassa piti valtuutettu Maria Luoma.

——-

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muu kokousta seuraavat kuntalaiset

Koronanepidemian aiheuttamat poikkeusolot nostivat näkyvästi esiin julkisen työn ja peruspalvelujen merkityksen yhteiskunnalle. Kuntatyön nopea muutoskyky on korostunut koronapandemian aikana, kun toimintaa on jouduttu muuttamaan kriisin aikana jatkuvasti.

Viime vuodet ovat vaatineet työntekijöiltä paljon. Koronapandemian vuoksi kunnan henkilöstö on joutunut sopeutumaan uuteen monin eri tavoin. Lisääntyneet velvoitteet, nopeat muutokset, epävarmuus tilanteen kehittymisestä, teknologiset haasteet, vuorovaikutuksen rajallisuus sekä haasteet työn ja vapaa-ajan erottamisessa ovat lisänneet kuormittumista merkittävästi.

Kuntapäättäjillä on tärkeä rooli henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisessä ja on hyvä muistaa, että osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on kunnan tärkein menestystekijä. Esityksenä oleva lisämääräraha työhyvinvointiin on pieni satsaus, mutta se on tunnustus hyvästä työstä ja viestii työn ja työntekijöiden
arvostamisesta.

SDP:n valtuustoryhmän puolesta esitän kiitokset Nurmijärven kunnan henkilöstölle. Jokaisella työntekijällä on ollut tärkeä rooli siinä, että olemme selvinneet korona-ajasta hienosti. Vaikeasta tilanteesta huolimatta olette onnistuneet erinomaisesti turvaamaan kuntalaisten tärkeät palvelut ja huolehtineet esimerkillisellä tavalla kuntalaisten terveysturvallisuudesta.

Nurmijärven kunnanvaltuusto vahvisti kokouksessaan 27.4.2022 tilikauden 2021 talousarviopoikkeamat. Valtuusto myönsi 90 000 euron lisämäärärahan henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi koronapandemiasta johtuen. Valtuusto käsitteli aloitteen kesäyrittäjäsetelistä ja järjesti kaksi täydennysvaalia.

Lue lisää valtuuston päätöksistä kunnan nettisivuilta