Ehdokasesittely – Sirkka Rousu (23)

Ehdokkaiden esittelyt
  1. Kerro itsestäsi ja kotipaikastasi Nurmijärvellä?

Olen Sirkka Rousu ja asunut Nurmijärvellä v.1984 alkaen – ensin haja-asutusalueella ja nykyisin Kirkonkylällä. Lähdin Oulusta opiskelemaan Tampereelle, ja pääkaupunkiseudun kautta päädyimme rakentamaan kotimme Nurmijärvelle. Perheeseen kuuluu kolme aikuista lasta perheineen ja yksi lapsenlapsi, ja kotieläimet.   

2. Mikä on koulutustaustasi, ja mitä teet työksesi?

Olen valmistunut sosiaalityöhön, hallintotieteestä tohtoriksi ja ammatilliseksi opettajaksi, ja suorittanut myös osakeyhtiön hallitusosaajan sertifikaatin. Käytännön asiakastyön sekä johtamista ja kehittämistä koskeneiden töiden kautta siirryin 2011 ammattikorkeakoulun sote-alan opetus- ja projektinjohtotehtäviin. Toimin aiemmin mm. Kuntaliitossa sote-alan projektipäällikkönä yli kymmenen vuotta, ja tästä rakentui myös laajempaa kuntien ja kunta-asioiden ymmärrystä. Kotisivuiltani löytyy tarkempaa tietoa minusta ja tekemisistäni.    

3. Miten vietät vapaa-aikaasi?

Olen aina toiminut järjestöissä, joissa on ns. parannettu maailmaa – koen tämän merkitykselliseksi mm. Vapaus valita toisin yhdistys edistää keskustelua eriarvoisuudesta ja demokratiasta. Ja valtakunnallista Pesäpuu ry:tä olen ollut perustamasssa ja toiminut sen hallituksessa – yhdistys parantaa erityisesti lasten asemaa ja kehittää lastensuojelua. Kun lapset olivat peruskoulussa, olin tietenkin mukana myös vanhempainyhdistysten ja koulujen johtokunnissa. Vapaa-ajalla yritän päästä liikkumaan: sauvakävelen, silloin tällöin käyn kuntosalilla ja uimassa. Perheen ja ystävien kanssa matkustellaan, kun se taas on mahdollista. Asun vanhimman lapseni perheen kanssa samassa pihapiirissä: jaamme pihatöitä ja paistamme lettuja.   

4. Millainen tausta sinulla on poliittisessa toiminnassa, ja SDP:ssä?

Olen nykyinen kuntavaltuutettu ja Keski-Uudenmaan soten valtuutettu, hallitusjäsen ja yksilöasioiden jaoston jäsen. Toimin elinvoimalautakunnassa sekä Nurmijärven Sähkö Oyn hallituksessa. Olen valtuustoryhmämme puheenjohtaja.

Olen toiminut erilaisissa yhteiskunnallisissa luottamustehtävissä koululaisesta asti (aloitin oppilaskunnan puheenjohtajan tehtävistä) ja myös paikallisissa puolueyhdistyksissä sekä sosiaalialan ammattijärjestöissä. Kuntapäättäjänä olen ollut useiden valtuustokausien aikana eri lautakunnissa, kunnanhallituksessa, valtuutettuna, kunnallisen yhtiön hallituksessa sekä Keski-Uudenmaan soten päättäjänä. Koen, että kunta-asioiden yhteinen hoitaminen on tärkeää ja vastuullista toimintaa. Olen aktiivinen ja kirjoitan säännöllisesti luottamustoimiin liittyvistä asioista blogeissani ja nettisivuillani. 

5. Miten näet ja koet nykyisen asuinpaikkasi/ asuinkuntasi?

Nurmijärvi on hyvän elämän ja elinvoiman kunta. Täällä on turvallista kasvaa ja tilaa elää lähellä vilkasta pääkaupunkiseutua.  Viihdyn.

6.Mitä asioita haluaisit itse kunnassamme edistää/ kehittää, mitkä ovat tavoitteesi kunnallispolitiikassa?

Ykkösasiana on lasten ja nuorten hyvinvointi: nuorten tuen tarpeisiin pitäisi vastata paremmin mm. oppilashuollossa ja nuorisoasemilla – ylipäätään pitää varmistaa lasten ja nuorten hyvinvointi. Myös tuen lisääminen perheille ja vanhemmille erilaisissa elämäntilanteissa, esimerkiksi vuorotyössä olevan yksinhuoltajan alakouluikäisten lastenhoidon järjestelyt pitää olla kunnossa. Lähileikkipaikat ja -puistot ovat tärkeitä ja niiden kunnostamiseen pitäisi olla enemmän rahaa. Nuorten kesätyöllistämisen määrärahat pitäisi palauttaa vähintään aiemmalle tasolle. Monet asiat on kunnassa hyvin, mutta myös parannettavaa on.

Kun väestömme ikääntyy, tarvitaan turvallisia asumisratkaisuja, apua kotiin ja riittäviä hoivapalveluja. Toisaalta pitää muistaa, että suurin osa eläkeläisistä ovat toimintakykyisiä ja hyvinvoivia, ja esimerkiksi isovanhempina toimivat perheiden tukena, auttajina toisille ikääntyneille ja tekevät monenlaista vapaaehtoistyötä. Ja pitävät myös kulutuksellaan yhteiskunnan talouden rattaita pyörimässä.

Paljon meillä on myös kunnan tiloissa ja ympäristössä kunnostettavaa, esimerkiksi monet koulujen ja päiväkotien pihat ja etenkin rakennukset vaatisivat kunnostamista. Uudenlaisia ratkaisuja tarvittaisiin myös ympäristöömme soveltuvan lähimatkailun kehittämiseksi. Julkista liikennettä pitää parantaa, myös toimiva sisäinen liikenne tarvitaan – liikenteen tulisi olla Helsingin seudun yhteistä. Taajamien keskustojen parantaminen sekä kylien rakentamismahdollisuuksien parantaminen lisäisi entisestään Nurmijärven elinvoimaisuutta.

Kotitaajamassani Kirkonkylässä vielä keskeneräistä liikuntapuiston rakentamista tulisi jatkaa, ratkaista uudelle lukiorakennukselle soveltuva sijaintipaikka ja kirjoittaa lukiolle hyvä opetussuunnitelma, uudelleen kaavoittaa vanhentuneet keskustan asemakaavat, saada lisää asuintontteja ja kaupallisia palveluja sekä vireyttää muutoinkin keskustaa.

Sitoudun edistämään yhteisen Hyvän elämän kunta -vaaliohjelmamme toteuttamista tulevalla valtuustokaudella sekä Ääni lapselle ja Nuorten puolella valtakunnallisten lapsi- ja nuorisoyhdistysten yhdessä muotoilemia tavoitteita.    

Hyvinvoiva kuntalainen – elinvoimainen kunta.      

Lisätietoa minusta ja toiminnastani:

Netti: www.Sirkkarousu.fi

Blogit: http://valtuutettunurmijarvelta.blogspot.com/

http://lastensuojelija.blogspot.com/