Ehdokasesittely – Kristiina Rouhikoski (22)

Ehdokkaiden esittelyt

Olen Kristiina Rouhikoski, tullitarkastaja ja sairaanhoitaja (AMK), kolmen pojan äiti Nurmijärven kirkonkylältä. 

Nykyinen kunnallinen luottamustoimi on Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa. Aiempina valtuustokausina olen ollut varavaltuutettuna sekä nuorisolautakunnan puheenjohtajana.

Minulle turvallisuusalan ja terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisena on tärkeää turvata kuntamme lasten ja nuorten turvallinen kasvuympäristö.

Noin neljännes kunnan asukkaista on alle 15-vuotiaita. Tämä tulee huomioida kunnallisessa päätöksenteossa. Nurmijärvi tarvitsee suunnitelman ja toteutustavat siitä, miten se turvaa nuorten kuntalaisten kasvun ja kehityksen parhaalla mahdollisella tavalla muuttuvassa maailmassa. Tämän lisäksi on oltava selkeä visio siitä, mitä sillä on tulevaisuudessa näille kasvaville kuntalaisilleen tarjota.