Ehdokasesittely – Jari Kovanen (9)

Ehdokkaiden esittelyt

1.Kerro itsestäsi ja kotipaikastasi Nurmijärvellä?

Olen Jari-Pekka Kovanen, kohta 52-vuotias ja asunut Nurmijärven Rajamäellä kohta 23 vuotta. En ole alkuperäinen nurmijärveläinen, mutta hyvin kotiutunut. Vaimoni kanssa majoitamme tällä hetkellä kahta kissaa ja yhtä koiraa. Lapset ovat jo aikuisia ja työelämässä tai valmistumassa jatko-opinnoista.

2. Mikä on koulutustaustasi, ja mitä teet työksesi?

Lukion jälkeen suoritin varusmiespalvelukseni vapaaehtoisena Ilmavoimien Teknillisessä koulussa, josta apumekaanikkoajan jälkeen päädyin Helsinki-Vantaalle ensin Karairille ja monen fuusion kautta Finnairille. Olen toiminut asentajana, mekaanikkona, tarkastajana, työnjohtaja-tarkastajana ja nyt 31 vuoden palveluksen jälkeen toimin vuorotyönjohtajana. Tämän lisäksi olen Työsuojeluvaltuutettu ja varapääluottamusmies. Viimeiset vuodet olen toiminut myös Ammattiliitto PRO:n hallituksessa, johon tulin valituksi myös seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.

3. Miten vietät vapaa-aikaasi?

Yhdistystoiminta vie suuren ajan vapaa-ajastani, aikaisemmin harrastuksiini kuuluneet jalkapallovalmentaminen ja urheilu on saaneet jäädä. Omakotitalossa asuminen tuo mukanaan riittävästi hyötyliikuntaa kesät talvet. Yhdessä tekeminen ja yhteistyö tuntuvat luontevalta ja siksi myös näitä eri rooleja monissa yhdistyksissä ja myös yhtiöissä on ajan mittaan ollut ja tullut. Esimerkiksi Rajamäen Kyläyhdistyksessä olen toiminut viime vuodet puheenjohtajana ja siellä yhteistyön merkitys on tullut varsinkin koronan aikana korostetusti esiin – hävikkiruoan jakelu yhteistyössä paikallisten kauppiaiden, seurakunnan ja vapaaehtoisten kanssa on ollut todella tervetullut helpotus monen vaikeutuneeseen arkeen.

4. Millainen tausta sinulla on poliittisessa toiminnassa  ja SDP:ssä?

Liityin SDP:n paikallisyhdistykseen joitain vuosia sitten. Olen valtuuston varavaltuutettu.

Mikä tahansa toiminta , jossa otetaan kantaa yhteisiin asioihin on poliittista toimintaa, tämä ei liity pelkästään poliittisiin puolueisiin. Näiden kautta kuitenkin on parempi mahdollisuus saada asioihin muutoksia sen sijaan, että nostaa niitä puheeksi, tätä voisi myös ajatella vastuunkantamisena.

5. Miten näet ja koet nykyisen asuinpaikkasi/ asuinkuntasi?

Kunta ja oma asuintaajamani ovat muuttuneet ja kehittyneet vuosien aikana. Kuntastrategian mukaisesti eri osien kehittäminen tasavertaisesti on tavoitetila ja siinä olen hyvin samaa mieltä.

Peruspalvelujen ja palveluverkon kehittäminen tulisi pitää tulevaisuuden tavoitteena sen sijaan, että niitä vain leikataan, lopetetaan ja heikennetään tai ulkoistetaan. Tulevaisuus voi tuoda aivan uusia malleja tai hybridejä nykyisistä palveluista, heikentämättä kuitenkaan niitä tai poistamatta niitä toisilta alueilta. 

Yhteisöllisyys on mielestäni selkeä ja upea piirre ja sen arvon ymmärtäminen olisi erityisen hyvä kehityksen kohde missä vain.

Luonto ja sen monimuotoisuuden suojeleminen ja siitä nauttiminen ja tunnetuksi tekeminen ovat mielestäni myös suunnaton voimavara, jota ei vielä ole esimerkiksi matkailumielessä hyödynnetty.

Asuinpaikan täytyy olla viihtyisä ja houkutteleva, jotta se valitaan muiden ympäryskuntien sijaan.

Sen pitää olla turvallinen ja tarjota opintopolku esiopetuksesta ammatilliseen koulutukseen tai lukioon ja tässä lukiotapauksessa myös esimerkiksi Rajamäellä . 

6.Mitä kunnallisia kehitysasioita pidät erityisen tärkeänä, mitä asioita haluaisit itse kunnassamme edistää/ kehittää, mitkä ovat tavoitteesi kunnallispolitiikassa?

Kolmannen sektorin kanssa työskentely ja palveluiden turvaaminen uusilla keinoilla yhteistyössä 

näiden kanssa. Laadukkaan koulutuksen takaaminen myös muuttuneessa tulevaisuudessa omissa oppilaitoksissaan päätaajamissa, onko tässä hybriditoimintamalli ja sitä kautta myös kahden (tai useamman pisteen) malli kehityksen kärkitavoitteena.

Viihtyisä kunta riippumatta missä taajamassa asut – se on tavoitteeni ja sen saavuttamiseen tarvitaan kaikkia osapuolia, paljon myös uusia kumppaneita ja ideoita, ennen kaikkea niiden toteuttamista.

Viihtyisä kunta riippumatta missä taajamassa asut – se on tavoitteeni ja sen saavuttamiseen tarvitaan kaikkia osapuolia – asukkaita, kuntaa ja sen organisaatioita, yrityksiä ja yhteisöjä. Sieltä kumpuaa loputtomasti kehittämiskohteita mutta myös ideoita niiden ratkaisemiseen ja ennen kaikkea niiden toteuttamiseen. Yksi + Yksi +Yksi = Viisi.