Ehdokasesittely – Eero Santala (29)

Ehdokkaiden esittelyt

Eero Santala: Olen 43-vuotias perheellinen Klaukkalan Pajamäestä. Perheeseeni kuuluvat vaimo, sekä vielä kaksi kotona asuvaa ja kohta täysi-ikäistä teiniä sekä koira. Vanhin ja kolmas teini on muuttanut jo omilleen.

Koulutukseltani olen filosofian tohtori ja materiaalikemisti. Työskentelen tällä hetkellä palvelupäällikkönä laboratorioiden tiedonhallintajärjestelmiä tuottavassa IT-talossa. Vapaa-aikani kuluu Nurmijärven Jalkapalloseuran NJS:n puheenjohtajana seuran sekä halliyhtiön hallintoa pyörittäessä, ja kun koronatilanne jossain vaiheessa taas helpottaa, niin lauluharrastuksen parissa lauluyhtye Vacappellassa.

Kuntapolitiikkaan olen ajautunut mukaan sattumalta. Olen toiminut useamman harrastusyhdistyksen hallituksessa puheenjohtajana sekä muissa hallitusrooleissa. Mielenkiinto yhteisten asioiden hoitoon on kasvanut matkalla ja siksi tuntuikin luontevalta siirtyä kunnallispolitiikkaan, kun minua pyydettiin ehdokkaaksi kuntavaaleissa 2017, jolloin liityin myös Klaukkalan Demareihin.

Olen ensimmäisen kauden kunnanvaltuutettu, elinvoimalautakunnan ja joukkoliikennetyöryhmän jäsen. Nyt 2021 olen lähtenyt uudelleen ehdolle, koska näen että kehitettävää kunnassa vielä on.

Minulle tärkeää on edullisen ja kaikkia koskettavan liikunnan mahdollistaminen kunnan alueella. Kustannuksia on saatava alaspäin ja seuroja tuettava entistä enemmän, sillä niiden järjestämä toiminta edistää kansanterveyttä ja näin ollen vähentää myös terveydenhuollon kuluja.

Palveluverkkosuunnitelmaan liittyen pidän erityisen tärkeänä urheilun ja liikunnan lisäksi koulutusta yhtenä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisijänä. Kyläkouluja en halua lakkauttaa, mutta en myöskään näe tavoitteena pitää koulua pystyssä, jos se taloudellisesti muodostuu liian kalliiksi kunnan ja siten myös kuntalaisten taloudelle.

Kuluneella kaudella kunnanvaltuusto päätti keskittää lukion Kirkonkylään. Tulevalla valtuustokaudella lukion kurssitarjotinta tulee kehittää niin, että se palvelee koko kunnan etua ja että se saadaan samalla rakennettua kiinnostavaksi myös ulkopaikkakuntalaisia kohtaan. Keskitetty lukio on investointi, joka myöhemmin tuo käytetyn rahan moninkertaisena takaisin kunnan elinvoimaisuuden kautta.

Kunnan kaavoitusta on mielestäni ketteröitettävä. Hankalasta ja monivaiheisista tontti/rakennuspaikka hakemuksista pitäisi saada karsittua kaikki kunnan kehitystä rajoittavat käytännöt pois. Tällä saataisiin harvempaan asuttua seutua pidettyä asutettuna ja siten saataisiin pidettyä pienemmät koulut elinvoimaisina. Varsinainen kunnan kasvu tulisi kuitenkin pääasiassa syntyä jo rakennetuilta alueilta, jolloin jo rakennettu infra tulee parhaiten hyödynnetyksi.

Valmistuneen Klaukkalan kehätien luomat mahdollisuudet pitäisi myös saada pikaisesti tulille. Kehätie tuo alueelle hyvät kulkuyhteydet ja se mahdollistaa niin uusia työpaikka-alueita kuin myös asuinalueita. Kuntalaisten määrän lisääntyminen lisää myös kunnan tuloja ja auttaa kuntaa talousahdingossaan.

Suunniteltuja PK-seudun ruuhkamaksuja en kannata, sillä se on epäreilu “sakkomaksu” meille kehyskunnissa asuville, sillä varsin moni käy töissä nimenomaan juuri PK-seudulla. Ruuhkamaksujen sijaan pitäisi kuitenkin joukkoliikennettä kehittää sellaiseen suuntaan, että se kiinnostaisi entistä useampaa.

Nurmijärvellä on hyvä elää ja olla. Nurmijärven voima on sen taajamissa ja kylissä sekä näiden miljöissä. Löytyy kaupunkimaista asutusta, mutta myös maaseutua ja monimuotoista luontoa, metsiä, jokia, koskia, soita ja järviä. Näitä olisi hyvä hyödyntää nykyistä tehokkaammin matkailun lisäämiseksi Nurmijärvelle. Klaukkalan viihtyisyyttä on paljolti parjattu, ja tottahan se on, että sen keskustaa tulisi saada nykyistä viihtyisämmäksi.

Monet minut tuntevat pitää minua äärimmäisen yhteistyökykyisenä, joka onkin yksi tärkeimmistä ominaisuuksista muiden valtuutettujen kanssa päätöksiä tehdessä.

Yhdessä eteenpäin!

Lisätietoa: www.eerosantala.fi

www.facebook.com/esantala

www.linkedin.com/in/santala

www.twitter.com/esantala