Ehdokasesittely – Aulikki Markkanen (15)

Ehdokkaiden esittelyt

Olen Aulikki Markkanen ja olen ollut jo useita valtuustokausia valtuustossa ja sen tarkastuslautakunnassa sekä kirkkovaltuustossa ja -neuvostossa.

Yhteiset asiat ovat aina kiinnostaneet minua ja ihmisten kohtaaminen on minulle tärkeää jo ammattinikin puolesta. Olin 46 vuotta pankissa töissä ja eläkkeellä olen ollut jo 10 vuotta.

Pidän tärkeänä pitää huolta kaikista asukkaistamme, tarvitsemme nuoria, työikäisiä ja ikääntyviä asukkaita, jotta Nurmijärvi olisi houkutteleva asuinpaikka meille kaikille.

Pidän tärkeänä että koulut ja muut palvelut ovat kaikille kohtuullisen matkan päässä ja myös syrjäisemmät asuinpaikat pidetään elinkelpoisina – olemme kaikki saman kunnan asukkaita niin taajamissa kuin haja-asutusalueillakin.

Toivon että tulevalla valtuustokaudella yhteistyö eri puolueiden välillä toimii hyvin, erimieltä saa olla ja mielipiteitä hiomalla päästään niin kuntaa kuin sen asukkaitakin parhaalla tavalla palvelevaan tulokseen.

Yhdessä toimien ja toistemme mielipiteitä kuunnellen pääsemme varmasti luomaan kunnastamme houkuttelevan paikan meille täällä jo asuville ja kuntaamme muuttaville asukkaille. Meillä on monipuolinen luonto, tehdään siitä valttikortti muuttaa Nurmijärvelle.

Minulle on tärkeää myös vapaaehtoistyö kaikissa muodoissa: olen ollut Taaborilla jo yli 40 vuotta erilaisissa hommissa, samoin urheiluseurassa ja seurakunnan vapaaehtoistyössä sekä monissa muissa yhteisöissä.