Ehdokasesittely – Arja Ripatti (21)

Ehdokkaiden esittelyt

Olen syntynyt Rajamäen taajamaan tehdastyöläisen perheeseen. Kouluni kävin Rajamäellä – olin silloisen uudisrakennuksen ensimmäisiä oppilaita. Lähdin 20-kymppisenä ”maailmalle” opiskelemaan – valmistuin kotitalousopettajaksi. Paluumuuton tein 1993 lapsuudenkotini naapuriin. Asun Rajamäen kupeessa, Uudessakylässä, joka on haja-asutusaluetta. Kiinteistöni sijaitsee läpiajettavan yksityistien varrella. Tykkään asua rauhallisella haja-asutusalueella, kunhan vielä saadaan tuo yksityistieasia balanssiin.

Perheeni kuuluu teini-ikäinen pojanpoika ja musta kissa. Omat lapseni ovat jo aikuisia ja asuvat omilla tahoillaan. 

Suurimman osan työuraani toimin ammatillisena aikuiskouluttajana sosiaali- ja terveystoimialalla.Nyt olen tällä hetkellä aktiivinen eläkeläinen. 

Olen saanut tehdä työtäni ammattialani näköalapaikalla seuraten hyvinvointivaltion erilaisia jaksoja. Työssäni kohtasin erilaisia työttömäksi jääneitä ihmisiä ja ammatinvaihtajia sekä maahanmuuttajia. Toimin myös pitkän tovin työpaikkani luottamusmiehenä. 

Jo nuorena alkanut kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ja vaikuttamiseen jatkuu edelleen.

Mottoni on: Katse tulevaisuuteen. Huomio ennalta ehkäisyyn!

Olen luonteeltani aktiivinen ja olen halunnut toimia vaikuttamassa tulevaisuuden asioihin. Olen työni ohella toiminut ammatillisten opettajien liiton hallituksessa ja palkkasihteerinä kouluttanut eri aikuiskouluskeskusten luottamusmiehiä. Toimin myös vaikuttajana Opetusalan ammattiliiton valtuustossa ja Opetushallituksen työryhmässä kehittämässä ammattitutkintoja ja toimin puhdistuspalvelualan tutkintotoimikunnassa. Toimin myös pari kautta Akava Uudenmaan aluetoimikunnassa.

Olen kolmannen polven demari. Nurmijärven kunnallispolitiikkaan kiinnityin vasta muutama vuosi ennen eläköitymistäni. Tavoitteeni oli, että jäädessäni eläkkeelle en astu tyhjän päälle.

Olen toiminut kunnanhallituksen varajäsenenä, sivistyslautakunnan jäsenenä, sosiaalilautakunnan varajäsenenä. Toimin pitkään Nurmijärven Työterveysliikelaitoksen hallituksen puheenjohtajana. Liikelaitoksen muututtua kuntien omistamaksi yhtiöksi, toimin tämän uuden Keski Uudenmaan työterveys Oy:n sekä Uudenmaan työterveys Oy:n hallituksessa Nurmijärven mandaatilla.

Vapaa-aikaani vietän kotona lähinnä lukien ja puutarhaa hoitaen. Toimin nyt äitini (95 v) tukihenkilönä ja avustajana, samoin kehitysvammaisen sisareni edunvalvojana. 

Muita vapaa-ajan harrastuksia on toimia vapaaehtoistyössä paikallisissa yhdistyksissä.  Olen mukana mm TSL:n Nurmijärven opintojärjestön puheenjohtajana, Nurmijärven Eläkkeensaajissa varapuheenjohtajana ja koulutussuunnittelijana, Nurmijärven Reumayhdistyksen hallitustyöskentelyssä sekä jäsenasioidenhoitajana, Rajamäen Työväenyhdistyksen hallituksen jäsenenä sekä eläkkeensaajien yhteistyötoimikunnassa – kuten sanotaan “Vierivä kivi ei sammaloidu”.

Nurmijärvi on elinvoimainen kunta, houkutteleva monenlaisille uusille yrityksille ja asukkaille. Mielestäni kuntaa pitää kehittää kokonaisuutena pitkäjänteisesti, tavoitteellisesti ja ennakoiden. 

Monet asiat ovat kunnassamme hyvin. Lähipalvelujen saavutettavuudesta on huolehdittava. Haluan edistää sitä, että nurmijärveläisillä on aito mahdollisuus osallistua heitä koskeviin asioihin. Haluan edistää dialogia monien tahojen kesken ja olla vahvistamassa osallisuutta lisääviä toimintamalleja. 

Turvallisuutta perheille, lapsille ja nuorille sujuva ja laadukas opintopolku varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen. Se edellyttää kouluille tarpeenmukaisia moniammatillisia tiimejä, jotta voidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukea lapsia ja nuoria oppimisessa sekä tarpeen mukaan myös muissa ongelmissa. Erityislasten ja –nuorten kohdalla on luotava henkilökohtaisia oppimispolkuja.

Perusterveydenhuolto ei saa olla keneltäkään kuntalaiselta toteutumatta.

Ikääntyneet ansaitsevat arvokkaan vanhenemisen ja tuen asianmukaiseen hoivaan asumiseen ja toimeentuloon. Ikääntyneiden ja vammaisten asumis- ja liikkumismahdollisuuksia on kehitettävä turvallisiksi. Huomioidaan esteettömyys jo suunnitteluvaiheessa. 

Myös omaishoitajien voimavaroja on tuettava. Heidän työpanoksensa on arvokas.

Nurmijärvi – Hyvän elämän kunta: Rakennetaan yhdessä kuntaa, jossa jokaisesta ihmisestä pidetään huolta!