Ehdokasesittely – Anja Lammio (10)

Ehdokkaiden esittelyt

Olen Anja Lammio. Kirjoitin ylioppilaaksi Nurmijärven lukiosta, ja asuin  lapsuuteni ja nuoruuteni Kirkonkylällä Parkkimäessä. Nyt asun Rajamäellä. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri.Työurani olen tehnyt pääasiassa Satakunnassa, rehtorina, aikuiskoulutusjohtajan, lehtorina ja kouluttajana ammatillisessa koulutuksessa.

Mottoni onkin: “oppiminen on toimintakykyisyyttä”. Olen saanut mielestäni tehdä työtäni hyvinvointivaltion näköalapaikalla ja vaikuttaa työni kautta mm. ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittämiseen Satakunnan alueella, lisäksi olen ollut kouluttajana mm.Tansaniassa ja Vietnamissa.

Liikunta on jokapäiväinen ja välttämätön harrastukseni ja myös vapaaehtoistyö paikallisissa yhdistyksissä. Olen mukana viiden yhdistyksen hallituksessa, mm. Rajamäen kyläyhdistys ja Lomakoti Kotoranta – “think global – at local”.

Olen kolmannen polven demari. Satakunnassa asuessani olin Harjavallassa mm. valtuustossa ja myös maakuntavaltuustossa, ympäristö- ja koulutuslautakunnassa sekä kuntien välisissä sosiaali-, terveys- ja koulutusalojen toimielimissä. Nurmijärvellä olen nykyisellä valtuustokaudella ollut asemakaava- ja rakennuslautakunnan jäsen.

Muuttaessani viisi vuotta sitten Rajamäelle, kiinnitin huomiota, että kulttuuritarjonta oli ja on täällä erittäin monipuolista, mielenkiintoista ja helposti saavutettavissa olevaa sekä palveli koko kuntaa. Myös liikuntapalvelut ovat monipuoliset ja hyvin toimivat – joskin viimeinen kunnan hyvinvointianalyysi kertoi, että meillä liikutaan vertailuryhmiin nähden liian vähän – eli sitä tulee kehittää niin, että palvelut tavoittavat laajemmin asukkaat

Haluan edistää sitä, että nurmijärveläisillä on aito mahdollisuus osallistua heitä koskeviin asioihin. Haluan kannustaa ja aktivoida kansalaisia nostamaan esille asioita, jotka kaipaavat parantamista – eli haluan edistää dialogia monien tahojen kesken ja olla vahvistamassa osallisuutta lisääviä toimintamalleja. 

Aito hyvinvointikokemus syntyy siitä, että kokee olevansa yhteisönsä jäsen – tätä osallisuuden kokemusta tuovia toimenpiteitä tulee rakentaa erityisesti nuorten ja ikäihmisten elämään. Tässä mielessä mm. Keski-Uudenmaan soten nykyinen toimintamalli tarvitsee selkeää ja paremmin toimivaa omistajaohjausjärjestelmää.

Viihtyisä  asuinympäristö on meille kaikille tärkeä, niin lapsille, nuorille kuin ikäihmisille, on se sitten taajama tai kylä. Asuinympäristön tulee olla myös turvallinen.Turvallisuutta perheille ja nuorille  vahvistaa opintopolku varhaiskasvatuksesta ammatilliseen koulutukseen tai lukioon ja tässä esimerkiksi Rajamäellä. Nurmijärvellä luonto on nyt kaikkien lähellä. Tulevaisuuden päätöksenteossa on vahvasti huomioitava ympäristönäkökulma ja luontoarvot