Ehdokkaan kampanjavideo.

Olen 59-vuotias YO-merkonomi, tällä hetkellä eläkkeellä. Työelämässä olen ollut monilla eri aloilla, sekä yksityisten että julkisten työnantajien palveluksessa. Asun tällä hetkellä Nurmijärven Kirkonkylässä. Sitä ennen asuin jonkin aikaa Klaukkalassa ja olen lähtöisin Rajamäeltä. Tunnen siis melkoisen hyvin oman, laajan kuntani erityyppiset alueet. Tämän uskon auttavan ymmärtämään myös sitä, että Keski-Uudenmaan alue myös pitää sisällään hyvin erilaisia kuntia, joiden on nyt tehtävä yhteistyötä kaikkien yhteiseksi hyväksi.

Olin ensimmäistä kertaa mukana politiikassa viime kuntavaaleissa, vaikka olenkin aina ollut kiinnostunut siitä, miten meidän kaikkien arkeen liittyviä asioita hoidetaan. En tullut valituksi valtuutetuksi, mutta olen mukana asemakaava- ja rakennuslautakunnassa, jonne toivoinkin pääseväni. Suuri osa kunnan tehtävistä siirtyy nyt alueille, eli kaikki sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat päätökset tehdään jatkossa siellä. Näihin kaikkia lähellä oleviin asioihin haluaisin olla vaikuttamassa, niin että palvelut olisivat laadukkaita ja kaikkien saatavilla. Tämä on haastava, mutta mielenkiintoinen ja todella tärkeä, jopa historiallisen iso, hyvinvoinnin seuraava askel.

Kaikenikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille on tärkeää tarjota palveluja juuri silloin, kun he niitä tarvitsevat ja niiden on oltava mahdollisimman helposti saavutettavissa. Tämä on erittäin tärkeää ihmisten hyvinvoinnin kannalta ja lisäksi säästää rahaa, kun pienten vielä helposti korjattavissa olevien ongelmien ei anneta kasvaa isoiksi. Tämä sekä ehkäisee inhimillistä kärsimystä että säästää rahaa ja muita resursseja. Tämä koskee yhtä lailla vaikkapa kouluterveydenhuollon palveluita kuin ikääntyvien oikea-aikaisia ja oikein mitoitettuja palveluita.