Ehdokkaan kampanjavideo.

Olen eläkkeellä oleva sairaanhoitaja-kätilö,. Olen työskennellyt sairaaloissa Helsingissä, Tampereella ja Hyvinkäällä sekä Nurmijärven terveyskeskuksessa. Pitkän uran tein hoitajien edunvalvojana, pääluottamusmiehenä HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueella. Olen ollut terveyslautakunnan puheenjohtajana ja sivistyslautakunnassa. Asun Nurmijärven Rajamäessä. Teen vapaaehtoistöitä kyläyhdistyksessä kyläavustajien työnjohtajana ja olen lapsenlapsen hoitajana tarvittaessa. Toimin aikanaan myös omaishoitajana.

Olen koulutukseni ja työni takia kiinnostunut  sote-asioista. Haluan ottaa asioista selvää, enkä vain valittaa. Haluan vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksiin siten, että kuntalaisten palvelut paranevat. Erityisesti ikäihmiset ja lapsiperheet tarvitsevat selkeät ohjeet, mistä saavat tarvitsemaansa apua.

Tärkeimpänä pidän ikäihmisten hyvinvoinnin edistämistä. Kyläavustajien työn kautta olen nähnyt, että avuntarve on kasvanut koko ajan. Omaishoitajien asemaan pitää saada parannuksia. Lasten ja nuorten  mielenterveystyötä pitää parantaa lapsiperheitä tukien Sote-henkilöstön työoloja ja palkkausta on parannettava. Tiedottamista pitää parantaa sote-asioiden muutoksissa.