Ehdokkaan kampanjavideo.

Olen kahden täysi-ikäisen pojan äiti Klaukkalan Metsäkylästä. Koulutukseltani olen sosionomi, AMK. Työskentelen Tuusulan Perhetukikeskuksen Kuntouttavassa lastensuojeluyksikössä ohjaajana. Olen KeuSoten edustaja Tulevaisuuden Lastensuojeluhankkeessa nuorten päihdehoitopolkujen suunnittelussa sekä työpaikkani työsuojelupari. Olen Aleksia-liikelaitoksen johtokunnan varajäsen, Klaukkalan Demareiden hallituksen varajäsen sekä Suomen Valokuvaterapiayhdistyksen hallituksen varajäsen. Kuulun myös Metsäkylän kyläyhdistykseen.

Mielestäni tulevien hyvinvointialueiden päätöksenteossa pitää olla mukana myös konkreettista asiakastyötä tekeviä, tavallisia sote-alan ihmisiä. 20 vuotta päihde-, mielenterveys- ja lastensuojelu palveluissa työskennelleenä uskon omaavani hyvää ammatillista kokemusta sekä asiakasyskeskeisiä visioita toimivista sosiaali- ja terveysalan palveluista.

Helposti saavutettavat matalan kynnyksen hyvinvointipalvelut ovat kaikkien etu. Meille KeuSotelaisille on todella tärkeää pystyä vastaamaan oikea aikaisesti asiakkaiden tarpeisiin ja olla mukana tuottamassa laadukkaita, riittävästi resurssoituja palveluita. Asiakastyytyväisyys, asioinnin sujuvuus ja korkeatasoinen hoito ovat minun intressejäni. Kannatan lähtökohtaisesti kuntien tuottamia tasalaatuisia ja hyvin laatuvalvottuja palveluita.