Maria Luoma

Olen Nurmijärven kunnanvaltuutettu, elinvoimalautakunnan jäsen ja Klaukkalan demareiden varapuheenjohtaja. Työskentelen hallinnon asiantuntijana Sd-eduskuntaryhmässä. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteen kandidaatti ja suoritan parhaillaan yhteiskuntapolitiikan maisteriopintoja Itä-Suomen yliopistossa.

Pidetään huolta siitä, että apua on saatavilla siellä, missä ihminen on.

Näissä vaaleissa ratkaistaan millaisia palveluja Keski-Uudenmaan kuntien asukkaat jatkossa saavat. Tulevan valtuuston on huolehdittava siitä, että palvelut ovat saavutettavia ja laadukkaita. Itselleni tärkeimpiä teemoja näissä vaaleissa ovat erityisesti perusterveydenhuollon palveluiden turvaaminen ja hoitovelan purku.

Tuleva aluevaltuusto joutuu heti tiukkaan paikkaan, sillä korona-ajan aikana kertynyttä hoitovelkaa pitää pystyä purkamaan samalla kun huolehditaan siitä, että uutta hoitovelkaa ei pääse syntymään. Perusterveydenhuollon resurssien turvaaminen on nyt ensisijaisen tärkeää ja sitä on priorisoitava.

Terveyskeskusten henkilökunta on toiminut jo ennen koronapandemiaa kovan paineen alla. Sote-alan henkilöstöstä huolehtiminen tarkoittaa konkreettisesti perusterveydenhuollon edellytysten turvaamista. Olen myös huolissani nuorten tilanteesta. Pandemian aikana mielenterveyspalveluiden hoitovelkaa on kertynyt merkittävästi ja se näkyy selvästi myös meillä Nurmijärvellä ja lähialueilla.  

Miksi olen ehdolla?

Olen ehdolla aluevaaleissa, koska haluan olla mukana varmistamassa, että nyt tehtävät päätökset alueemme sosiaali- ja terveyspalveluista ovat oikeudenmukaisia, järjestelmän jatkuvuuden kannalta kestäviä ja että ne palvelevat Keski-Uudenmaan asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla.  

Lisätietoa Mariasta: marialuoma.com ja facebook.com/luomamaria