Toiminta

Valtuuston kokous 15.9.2021: nuorten hyvinvointi huolestuttaa

Nurmijärven uusi valtuusto kokoontui jo toiseen läsnäolokokoukseensa 15.9. 2021, ei kuitenkaan ahtaaseen valtuustosaliin vaan Monikkoon. Kokouksessa kuultiin myönteisiä näkymiä puolivuotiskauden osavuosikatsauksen pohjalta - positiivisen talouden kehityksen ennakoidaan jatkuvan myös syksyn osalta. Puheenvuoromme talouden kehityksestä käytti Harri Lepolahti. Sirkka Rousu oli valmistellut lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyneeseen valtuuston vastaukseen ponsitekstin, jolla valtuusto ilmaisee tahtotilansa käynnissä olevaan ensi vuoden talousarvion valmisteluun. Ponsi hyväksyttiin äänestyksellä 31/20.
Lue lisää

Aluevaalien ehdokkaiksi jo sitoutuneita

Aluevaalien ehdokashankinta on käynnissä. Samoin Keski-Uudenmaan kuntien sos.dem. kunnallisjärjestöjen valmisteluyhteistyö niin kampanjoinnin kuin ohjelmatavoitteiden osalta. Ehdokaslistat jätetään viimeistään 14.12.2021 ja varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022. Kampanjointi ajoittuu siten joulun ja vuodenvaihteen aikaan - jatkossa aluevaalit järjestetään kuntavaalien yhteydessä. Ehdokkaiksi ovat jo sitoutuneet useat Nurmijärveltä.
Lue lisää

Nurmijärven kuntavaltuuston ensimmäisiä luottamushenkilöiden valintoja

Uusi valtuusto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa Monikko-saliin - pitkästä aikaa fyysisesti läsnäollen. Asialistalla oli lähinnä luottamushenkilöiden valinnat eri toimielimiin. Uutisessa myös, että Keusote ei lomauta henkilöstöään.
Lue lisää

Ehdolle tammikuun 2022 aluevaaleihin

23.1.2022 pidettävissä vaaleissa valitaan valtuutetut hyvinvointialueen ylimpään päätöksentekoelimeen, aluevaltuustoon. Meidän hyvinvointialueemme on Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, ja sen väestöalue muodostuu meille tutusta Keusoten kuuden kunnan alueesta: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Asukkaita alueellamme on noin 200 000. Olisi hienoa, että hyvinvointialueen valtuustossa olisi myös nurmijärveläisiä sos.dem.valtuutettuja.  Tervetuloa ehdokkaaksi!
Lue lisää

SDP -Nurmijärven valtuustoryhmä järjestäytyi

SDP valtuustoryhmä järjestäytyi 20.6.2021 kunnallisjärjestön puheenjohtaja Harri Lepolahden koolle kutsumassa kokouksessa. Valtuustoryhmän puheenjohtajana jatkaa Sirkka Rousu tulevan kaksivuotiskauden. Varapuheenjohtajina toimivat Jerry Latva (1.vpj.) Klaukkalasta ja Juha Peltonen (2.vpj.) Kirkonkylästä ja ryhmän sihteerinä jatkaa Jenni Sandberg Nukarilta.
Lue lisää

Nurmijärven kunnanvaltuusto: äänestys lukion hankesuunnitelmasta

Valtuusto kokoontui heti kuntavaalien jälkeen 16.6.2021 näillä näkymin kautensa viimeiseen kokoukseen. Asialistalla oli uuden valtuustokauden hallintosääntö, lukion hankesuunnitelma, hyvinvointikertomus sekä vastauksia useisiin valtuustoaloitteisiin.
Lue lisää

SDP -valtuustoryhmän puhe vuoden 2020 toiminnasta ja taloudesta

Valtuuston kokous 26.5.2021: Vuosi 2020 oli erittäin poikkeuksellinen. Suomi on selvinnyt koronapandemiasta erityisen hyvin, ja keskeinen, ellei keskeisin rooli siinä on ollut suomalaisilla kunnilla, kuntayhtymillä ja erityisesti henkilöstöllä - kuten slogan tänään kuntavaalien alla toteaa ”kaiken takana on kunta”.
Lue lisää

Kuntavaalit 2021: SDP ehdokkaat Nurmijärvellä

Tässä ehdokkaamme. Politiikassa on kyse arvoista ja kyvystä hoitaa yhteisiä asioita. Nyt on aika äänestää!
Lue lisää

SDP kampanjan startti: taltiointi katsottavissa

SDP:n kampanjastartin 8.5. klo 11-12 tallenne on katsottavissa! Tallenne löytyy sekä SDP:n Facebook-sivuilta että Youtube-kanavalta. Kannattaa katsoa: Marinin puhe ja suurten kaupunkien pormestariehdokkaiden hyvä paneeli. Myös tulossa oleva puolueen kuntakahvila -video (30 sek.) esiteltiin startissa.
Lue lisää

Aloite: Nurmijärvelle korona-exit tiekartta

Nurmijärven sos.dem.kunnallisjärjestö keskusteli kevätkokouksessaan koronatilanteesta ja sen vaikutuksista ihmisille, yrityksille ja kunnan toiminnoille. Vakavaa huolta kannettiin lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja oppimisesta. Millainen tilanne on erilaisissa perheissä ja nuorten keskuudessa? Miten lähdetään korjaamaan syntyneitä ongelmia? Kokous hyväksyi kannanoton, jonka pohjalta valtuustoryhmä jättää aloitteen huhtikuun 28. päivän valtuuston kokouksessa.
Lue lisää

ma 29.3. klo 18-19 ajankohtainen keskustelu verkkohäirinnästä ehdokkaille

Koronaepidemia digitalisoi kuntavaalit, mutta verkossa kohdattava häirintä, maalittaminen ja lokakampanjointi vaikeuttavat vaalityötä – ja jopa ajavat toimijoita ulos politiikasta. Ilmiöön on kuitenkin mahdollista puuttua. Suomen eturivin tutkijat järjestävät kaikille kuntavaaliehdokkaille suunnatun tilaisuuden, jossa esitellään ajankohtaista tutkimustietoa, jaetaan käytänteitä ja pureudutaan ilmiöön sen eri tulokulmista.
Lue lisää

Nurmijärvi – hyvän elämän kunta: kuntavaaliohjelmamme

Hyvinvoivat kuntalaiset - elinvoimainen Nurmijärvi. Pidetään huolta Nurmijärvestä - Nurmijärvi pitää huolta meistä. Nurmijärven Demarit - vaaliohjelmamme löydät alla kuviin tiivistettynä. Ohjelma on saatavilla esitteenä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi (tulossa).
Lue lisää

Webinaareja: Naiset politiikassa 3.3.-24.3.

Demarinaisten kattojärjestö NYTKIS ry järjestää tasa-arvon edistämisestä kiinnostuneille naisehdokkaille koulutuksia kuntavaalitavoitteissamme esiintyvistä teemoista. Kevään aikana järjestettävät webinaarit on tarkoitettu ehdokkaille, jotka ovat kiinnostuneita tasa-arvon edistämisestä paikallistasolla. Webinaarit toimivat eräänlaisina minikoulutuksina heille, jotka haluavat kehittää osaamistaan tasa-arvoaiheiden parissa.
Lue lisää

SDP -valtuustoryhmän näkemys Nuuka-toimenpiteistä 27.1.2021 valtuustossa

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirkka Rousu julkaisi blogissaan valtuustoryhmämme ryhmäpuheenvuoron koskien Nuuka-toimenpidesuunnitelman käsittelyä 27.1.2021 valtuuston kokouksessa. Uusi valtuusto (ja meidän SDP:n valtuustoryhmä) käsittelee Nuuka -kestävän kasvun ja talouden tasapainotusohjelmaa syksyn talousarvioprosessissa, lautakunnissa ja sitten marraskuun valtuustossa. Kokonaisuus on vaativa: käyttötalousmenojen sopeutus, investointien sopeutus ja tulorahoitusta koskevat ratkaisut.
Lue lisää

Hätä nuorista ja kunnan talous

Hyvän lapsuuden ja nuoruuden edellytyksiä ei kannata vaarantaa Nuuka-määrärahaleikkauksilla: listalla on esimerkiksi koulujen opetustuntikehys, nuorisotyö ja harrastustoiminta, kesätyöllistäminen, kotihoidontuen kuntalisä, järjestöavustukset. Pikemminkin meidän tulisi vahvistaa koulujen oppilashuoltoa ja yhteistyössä Keski-Uudenmaan soten kanssa lisätä varhaisen vaiheen mielenterveystukea, sillä psykiatrisen hoidon tarve ja kustannukset ovat kasvaneet, kun nuoret eivät saa apua ajoissa.
Lue lisää

Erityisen mielenkiintoiset kuntavaalit tulossa

Mikä on Nurmijärven suurin puolue huhtikuun kuntavaaleissa? Kuka istuu kunnanhallituksen puheenjohtajan paikalle kesäkuussa ja ottaa vetovastuun kunnan kehittämisestä? Tätä pohtii vaalipäällikkö Harri Lepolahti.
Lue lisää
Vaalikahvila Klaukkalassa 2017 kuntavaaleissa

KUNNAN TALOUS EI KOHENE LEIKKAUKSILLA JA KURJISTAMISELLA

Ennen taloutta sopeuttavia päätöksiä tulee monipuolisesti arvioida ehdotettujen määrärahaleikkausten vaikutukset. Päättäjien on tiedostettava ratkaisujen seuraukset niin lyhyellä kuin pidemmällä aikajänteellä. Tämän päivän leikkaukset koulutukseen, varhaiskasvatukseen tai sosiaali- ja terveyspalveluihin voivat aiheuttaa kasvavat kustannukset myöhemmin.
Lue lisää

Palveluverkko: Ikäihmisten toimintakeskus ja yhteisölliset asuinkorttelit

Palveluverkkosuunnitelmasta puuttuu vielä ikäihmisten näkökulma kokonaan. Asukkaista ikääntyvien ihmisten määrä tulee vuosittain kasvamaan. Kunta voi omilla toimillaan vaikuttaa asukkaidensa toimintakykyyn ja hyvinvointiin yhteistyössä ihmisten, järjestöjen ja myös Keski-Uudenmaan soten kanssa. Se mitä ja miten tehdään, tai jätetään tekemättä näkyvät myös kustannuksissa.
Lue lisää

Valtuusto päätti vuoden 2021 talousarviosta -verot ennallaan

Nykyinen valtuusto päätti kautensa viimeisestä talousarviosta 11.11.2020 kokouksessaan. Sirkka Rousu julkaisi SDP:n valtuustoryhmän yleispuheenvuoron blogissaan.
Lue lisää

Ehdokaskoulutus kokosi hyvän osallistujajoukon eri kunnista Hyrylän torpalle

Keski-Uudenmaan kuntien kunnallisjärjestöt järjestävät ehdokkaille koulutuksia. Näistä ensimmäinen oli su 18.10.2020 Hyrylän torpalla. Osallistujia oli mukavasti meidän alueen melkein joka kunnasta.
Lue lisää