Aluevaalien ehdokkaat. SDP:n kärkiteemat.

Aluevaalit 2022,Ehdokkaat aluevaaleissa,Etusivu

Uudenmaan Sosialidemokraatit nimesi 6.10.2021 historian ensimmäiset aluevaalien ehdokkaat – yhteensä 259. Itä-Uudellamaalla ehdokkaita on 36, Keski-Uudellamaalla 65, läntisellä hyvinvointialueella 83 ja Vantaa-Keravan alueella 75 ehdokasta.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asukasmäärä ylitti kesällä 200 000 asukkaan rajan, siten valtuutettuja valitaan vähintään 69. Näin ollen ehdokkaita voidaan nimetä syksyn kuluessa vaalilistalle lisää (ehdokkaita voi olla 1,25 kertainen määrä valtuuston koosta).

Nurmijärveltä ehdokkaina ovat:

Heino Tarja, YO-merkonomi

Heinonen Marko, kuorma-autonkuljettaja

Kovanen Jari, huoltotyönjohtaja

Latva Jerry, koneasentaja

Lepolahti Harri, ulosottoylitarkastaja

Luoma Maria, hallinnon asiantuntija

Rahunen Esa, palvelupäällikkö

Rousu Sirkka, HT, sote-asiantuntija

Sairanen Esa, mielenterveydenhoitaja

Sandelin Marja-Leena, sairaanhoitaja, kätilö

Suominen Osmo, liiketoimintapäällikkö

Uusitalo Ismo, tekninen myyjä

SDP:n kärkiteemat aluevaaleissa

Ensimmäiset aluevaltuustot tekevät hyvinvointialueiden kehityksen kannalta merkityksellisiä päätöksiä, jotka vaikuttavat meidän jokaisen arkeen ja koko hyvinvointivaltion ytimeen. Päätökset koskevat esimerkiksi palveluverkon laajuutta, hoitoon pääsyä ja henkilökunnan työoloja.

SDP:lle jokaisen yhdenvertainen oikeus laadukkaisiin palveluihin, oikea-aikainen hoitoon pääsy sekä henkilöstön hyvinvointi ovat näiden vaalien keskeisimpiä teemoja.

HOITOA ON SAATAVA AINA TARVITTAESSA

Oikea-aikaiset palvelut sekä luovat hyvinvointia että säästävät rahaa. Korona-ajalta kertyneen hoivavelan purkaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tarvitsemme hoitotakuun, riittävät ja laadukkaat palvelut ja palveluverkon, jotta hoitolupaus on toteutettavissa.

SDP:lle hoitolupaus tarkoittaa muun muassa sitä, että

  • Perusterveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pääsee 7 päivässä hoidontarpeen arvioinnista.
  • Hoidon tarve arvioidaan samana päivänä, kun asiakas on ottanut yhteyttä.
  • Hoitolupaus koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia, eli myös mielenterveyden haasteiden kanssa hoitoon pääsee viikossa.
  • Suunterveydenhoito on kaikkien saatavissa oikea-aikaisesti, hoidon tarpeen arviointi tehdään samana päivänä, kun yhteyttä on otettu ja kiireettömän hoidon hoitotakuu lyhenee puolesta vuodesta kolmeen kuukauteen.

Hyvinvointialueiden päättäjät päättävät siitä, millaisia palveluita jatkossa tarjotaan ja miten palveluita tuotetaan. Jokaisen suomalaisen on voitava luottaa siihen, että hoitoon pääsee tarvittaessa, asuinpaikasta riippumatta.

HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ TURVAA PALVELUIDEN LAADUN

Palvelut ja hoitolupaus edellyttävät osaavaa ja hyvinvoivaa henkilökuntaa. Toimivien palveluiden voimavara on niitä tekevät ihmiset.

Sote-henkilöstölle pandemian aiheuttama kuormitus on ollut merkittävä. Moni on venynyt korona-aikana oman jaksamisensa äärirajoille. Sosiaali- ja terveysalalla tehtävä työ on vastuullista ja sitä tehdään kutsumuksesta, suurella sydämellä. SDP:lle henkilökunnan asema, hyvinvointi ja työolot ovat tärkeitä ja me lupaamme huolehtia henkilöstön asemasta uudistuksen aikana.

Sosiaali- ja terveysalaa on lisäksi kohtaamassa työvoimapula. Tarve uusiin työntekijöihin kasvaa eläköitymisen lisäksi myös kasvavan palvelutarpeen vuoksi. Osa alalla työskentelevistä kokee myös arvostuksen puutetta, ja pohtii alan vaihtoa.

SDP haluaa, että hyvinvointialueilla henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan. Hyvinvointialueiden työntekijöiden työolojen ja työn tekemisen ympäristön tulisi olla sellainen, että merkityksellisen työn tekeminen hyvin, ja ilman kohtuutonta työkuormaa, on aidosti mahdollista. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen muodostuvat useista asioista. Hyvän johtamisen ja esimerkiksi oikeudenmukaisten työvuorokäytäntöjen tulisi olla itsestään selvä osa jokaista työyhteisöä. Työntekijöillä on oltava myös mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan.

Henkilökunnan hyvinvoinnista ja jaksamisesta on huolehdittava monin keinoin. Siksi jokaisella hyvinvointialueella:

  • Johtamisen parantamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota
  • Työhyvinvointi ja jaksaminen on asetettava prioriteetiksi
  • Tarvitaan riittävästi henkilöstöä pitämään palvelut laadukkaina ja henkilöstö hyvinvoivana
  • Henkilöstömitoitusten toteuttamiseen tarvitaan riittävät resurssit ja riittävä valvonta
  • Koulutuksen ja opiskelupaikkojen riittävästä määrästä on huolehdittava, tähän tarvitaan myös alueellista yhteistyötä
  • Työolojen ja palkkojen houkuttelevuudesta on huolehdittava

Katso 7.10.2021 tiedotustilaisuus youtube-videolta.

Aluevaalien ohjelma julkaistaan kokonaisuudessaan 20.11.2021 Oulussa puoluevaltuuston kokouksessa.

Nurmijärven demarit: Tietoa ehdokkuudesta. Tietoa Keski-Uusimaan hyvinvointialueesta -lue lisää

Aluevaaleista https://vaalit.fi/aluevaalit